Ohranjanje zasebnosti prejetih dokumentov

 
S to funkcijo lahko prejete dokumente, ki ustrezajo določenim pogojem, shranite v izbrano lokacijo shrambe (zaupni faks predal). Zaupni faks predal je sestavljen iz več nabiralnikov, vsakega pa je mogoče zaščititi z geslom. Z izbiro pogoja, kot je shranjevanje vseh dokumentov podjetja A v nabiralnik 10, lahko preverite le dokumente, ki jih potrebujete. Ta funkcija vam omogoča tudi, da nastavite geslo in tako nepooblaščenim osebam preprečite, da bi nenamerno videle zaupne dokumente. Ko indikator Obdelava/podatki na nadzorni plošči sveti zeleno, upoštevajte te postopke za preverjanje/tiskanje shranjenih dokumentov:
Če želite uporabljati to funkcijo:
Nekatere nastavitve, na primer mesto shranjevanja in obliko zapisa datoteke, morate registrirati vnaprej.
1
Pritisnite <Faks/I-Faks predal>. Zaslon <Domov>
2
Pritisnite <Zaupni faks predal>.
3
Izberite nabiralnik, kamor naj se shranijo dokumenti.
Če je za nabiralnik nastavljeno geslo, se pojavi zaslon s pozivom k vnosu gesla. Vnesite geslo in pritisnite <OK>.
Prikaže se seznam shranjenih dokumentov.
4
Izberite dokument za tiskanje in pritisnite <Izpis>.
Če pritisnete <Podrob.>, si lahko ogledate informacije o dokumentu, vključno z imeni pošiljateljev in številom prejetih strani.
Če pritisnete <Prikaz slike>, si lahko ogledate vsebino dokumenta ter izberete in izbrišete strani.
Če pritisnete <Brisanje> <Da>, dokument izbrišete. Več dokumentov ne morete izbrisati hkrati. Če želite izbrisati več dokumentov, izberite in izbrišite vsak dokument posebej.
Več dokumentov ne morete natisniti hkrati. Če želite natisniti več dokumentov, izberite in natisnite vsak dokument posebej.
5
Pritisnite <Začni izpis.>.
Če želite izbrisati dokument za tiskanje, pred tiskanjem pritisnite <Izbris datot. po izpisovanju>.
Tiskanje se začne.
NASVETI
Napravo lahko nastavite tako, da pri prejemanju dokumentov v e-pošti prejmete URL mesta za shranjevanje. S preprostim vnosom URL-ja v naslovno vrstico spletnega brskalnika si lahko v računalniku prek vmesnika Daljinski UI ogledate vsebino dokumentov. <Nast./Registracija zaupnih faks predalov>
Z registracijo poljubne ravni zaupnega faks predala v gumb <Osebno>/<Souporabljen> bodo postopki opravljeni hitro in učinkovito.
6W2A-05F