Samodejno posredovanje prejetih dokumentov

 
Prejete dokumente lahko posredujete izbranim prejemnikom. Kot prejemnike posredovanih naslovov lahko izberete številke faksov, e-poštne naslove in skupne mape v računalnikih.
Samodejno posredovanje vseh dokumentov (posredovanje vseh)
Naprava vse prejete dokumente posreduje izbranim prejemnikom. Tako lahko fakse prejemate tudi, ko vas ni v pisarni. Napravo lahko nastavite tudi tako, da se posredovani dokumenti natisnejo ali da prejmete e-pošto z obvestilom, da je posredovanje dokumentov končano.
Samodejno posredovanje glede na navedene pogoje (pogojno posredovanje)
Naprava posreduje samo dokumente, ki ustrezajo navedenim pogojem, na primer številki faksa pošiljatelja in datumom ali časom prejemanja. Pogoje lahko na primer nastavite tako, da se dokumenti iz podjetja A posredujejo vsem podružnicam in da se dokumenti, prejeti med počitnicami, posredujejo na e-poštne naslove. Kot pri načinu posredovanja vseh lahko napravo nastavite tudi tako, da se posredovani dokumenti natisnejo ali da prejmete e-pošto z obvestilom, da je posredovanje dokumentov končano.

Konfiguracija nastavitev za posredovanje

Če želite uporabljati samodejno posredovanje, morate vnaprej izbrati prejemnike za posredovanje, obliko zapisa datoteke itd.
1
Pritisnite  <Nastavitve funkcije> <Sprejem/Posredovanje>  <Skupne nastavitve>  <Nastavitve posredovanja>.
Zaslon <Nastavitve posredovanja> lahko prikažete tako, da pritisnete <Nastavitve prej./posred.>(Zaslon <Domov>) <Nastavitve posredovanja>.
2
Pritisnite <Registracija>.
3
Pritisnite <Ime pogoja> in vnesite ime.
4
Pritisnite <Pogoji> in navedite pogoje za prejemnike za posredovanje.
Dokument bo posredovan, če ga po poslal prejemnik, ki ustreza tukaj navedenim pogojem.
Primer: posredovanje faksa, prejetega s številke 1111111111
Receive Method: <Faks>
Faks številka: Na spustnem seznamu izberite <Je enako> in vnesite »1111111111«.
5
Pritisnite <Prejemnik Posredovanja> in izberite prejemnika za posredovanje. Registracija prejemnikov v Imenik
Prejemnika v imeniku <Personal Address List> ni mogoče izbrati kot naslov za posredovanje.
Ko je možnost <Pridobitev Imenika> nastavljena na <Vklj.>, je prejemnike za posredovanje mogoče izbrati tudi iz oddaljenega imenika. O imenikih v napravi
Prejete fakse/i-fakse lahko shranite v zaupni faks predal, če ga izberete kot prejemnika za posredovanje.
Če je kot prejemnik za posredovanje izbran zaupni faks predal, teh nastavitev ni mogoče uporabljati:
File Name (Ime datoteke)
Store/Print Received File (Shrani/natisni prejeto datoteko)
Forwarding Done Notice (Obvestilo o izvršenem posredovanju)
Oblika zapisa datoteke
Če kot prejemnika posredovanja izberete faks številko, podnaslov in geslo, registrirana v Imeniku, nista upoštevana.
6
Pritisnite <OK>.
S tem je registracija dokončana.
7
Izberite registrirane nastavitve posredovanja in pritisnite <Veljavno/Neveljavno>, da pogoje posredovanja spremenite v <Da>.
Kot prejemnika za posredovanje i-faksov ne morete izbrati strežnika WebDAV.
Če navedete prejemnika, za katerega je kot prejemnik za posredovanje omogočena možnost <Potrditev pred oddajo>, se zaslon za vnos gesla ne prikaže. Uporabi se registrirano geslo in izvede se posredovanje. <Potrditev pred oddaj., če je vklj. prej. faksa>
Dokumenti z napakami pri posredovanju se obravnavajo v skladu z nastavitvami v razdelku <Ravn. z datotekami z napak. pri posredovanju>.
Shranite lahko do 1000 nastavitev za posredovanje.
Če izberete <Posredovanje s pogoji>, lahko vse prejete dokumente, ki ne ustrezajo navedenim pogojem, posredujete želenemu prejemniku.
Dokumente lahko posredujete več prejemnikom tako, da v razdelku <Prejemnik Posredovanja> navedete skupino prejemnikov.
Možnost <Izberite čas posred.> vam omogoča, da navedete čas in datum za posredovanje.
Če nastavite možnost <Obv. o izvrš. posredovanju>, lahko pošljete e-poštno obvestilo, da je posredovanje dokumentov dokončano. Nastavite lahko možnost <Obv. samo ob napaki>, da ne boste obveščeni o uspešnem posredovanju.
Če možnost <Shrani/Izpis sprejete datoteke> nastavite na <Vklj.>, lahko prejeto datoteko shranite ali natisnete v skladu z nastavitvami zaklepanja pomnilnika. Prejeta datoteka se shrani, če je zaklepanje pomnilnika nastavljeno na <Vklj.>, in se natisne, če je zaklepanje pomnilnika nastavljeno na <Izklj.>.
6W2A-05H