Prilagajanje velikosti slike

Če se velikost kopirane slike nekoliko razlikuje od izvirnika, za natančno prilagoditev velikosti slike sledite spodnjemu postopku. Prilagodite lahko povečavo vodoravne širine oziroma navpične širine.
1
Pritisnite   <Nastavitev/Vzdrževanje> <Nastavitev kakovosti slike> <Natančna nastavitev zooma>.
2
Prilagodite velikost slike.
Nastavite povečavo <X> za nastavitev vodoravne širine in povečavo <Y> za nastavitev navpične širine.
3
Pritisnite <OK>.
6W2A-0HC