Funkcije, povezane s storitvijo v oblaku

Stanje uporabe naprave in uporabnikov lahko preverite s povezavo s storitvijo v oblaku, odvisno od modela naprave, ki ga uporabljate.

uniFLOW Online Express

Če v oblaku ustvarite »najemnike« ter registrirate podatke o uporabnikih in naprave, lahko uporabljate naslednje funkcije, ne da bi bilo treba ustvariti strežnik.
Če želite navodila o ustvarjanju najemnika in dostopanju do njega, se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca družbe Canon.
Če želite podrobnosti o storitvi uniFLOW Online Express, glejte »First Steps Guide«.

Funkcija preverjanja pristnosti, ki ustvari okolje varne uporabe naprave

Če uporabnike in naprave registrirate v storitvi uniFLOW Online Express, lahko ustvarite varno in prilagojeno okolje za tiskanje, ne da bi bilo treba ustvariti lokalni strežnik. V tem okolju lahko na primer preprečite težave, ki nastanejo, ko uporabnik vzame natisnjene dokumente, ki jih je pozabil nekdo drug, ali prilagodite zaslon naprave samo zase.
S preverjanjem pristnosti storitve uniFLOW Online Express lahko izvajate naslednje:
Upravljanje podatkov o uporabnikih za funkcijo preverjanja pristnosti
Upravljanje podatkov preverjanja pristnosti, na primer osebnih dokumentov in kod PIN
Sprememba načina preverjanja pristnosti in sistema preverjanja pristnosti*
* Samo za skrbnike.

»Funkcija računovodstva in poročanja«, ki omogoča preverjanje dnevnikov in stroškov

Ta funkcija izračuna uporabo naprav, registriranih/povezanih z istim najemnikom v storitvi uniFLOW Online Express, in nato ustvari poročilo. Če to funkcijo povežete s funkcijo preverjanja pristnosti storitve uniFLOW Online Express, lahko preverite dnevnik uporabe za posameznega uporabnika in ustvarite tabele stroškov za vsako kopirano/optično prebrano stran, tako da lahko izračunate/preverite stroške za posamezno napravo.

»Preprosta funkcija optičnega branja«, ki optično prebrane podatke pošlje na e-poštni naslov ali v oblak

Ta funkcija omogoča pošiljanje optično prebranih podatkov na e-poštni naslov (Optično branje sebi) ali njihovo neposredno shranjevanje v zunanji storitvi v oblaku.
Glavni tehnični podatki
Funkcija preverjanja pristnosti
Način registracije uporabnika
Povezava z računom za Office 365TM
Nalaganje v obliki CSV
Registriranje uporabnikov po e-pošti
Ročni vnos
Sistem preverjanja pristnosti uporabnikov
Microsoft Azure Active Directory
Storitev Office 365TM, vključena v storitve ADFS
Active Directory v vašem podjetju
Povezovanje z zunanjimi storitvami enotne prijave
Način overjanja
Koda PIN
Osebni dokument
Osebni dokument in koda PIN
Funkcija računovodstva in poročanja
Vrsta poročila
Dnevnik uporabe za posameznega uporabnika
Dnevnik uporabe za posamezno napravo
Dnevniki kopiranja/tiskanja/optičnega branja/pošiljanja faksov za vse uporabnike
Dnevniki kopiranja/tiskanja/optičnega branja/pošiljanja faksov za vse naprave (vsa obdobja)
Dnevniki kopiranja/tiskanja/optičnega branja/pošiljanja faksov za vse naprave (določeno obdobje)
Preprosta funkcija optičnega branja
Funkcija pošiljanja/shranjevanja
Optično branje sebi (pošiljanje e-poštnega sporočila), Optično branje v Google Drive
Format datoteke
TIFF, PDF
6W2A-0C8