Inicializacija vseh podatkov/nastavitev

 
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniško privzete vrednosti. Ker se preostali podatki v pomnilniku prepišejo z nepomembnimi vrednostmi, se tako prepreči zunanje odtekanje zaupnih podatkov, ko napravo zavržete. Za inicializacijo so potrebne skrbniške pravice.
Pred inicializacijo se prepričajte, da noben dokument ni v obdelavi oz. da noben dokument ne čaka na obdelavo. Ti dokumenti bodo izbrisani, ko se inicializacija izvede.
Med inicializacijo naprave ne izklopite. V nasprotnem primeru lahko pride do napak v pomnilniku naprave.
Inicializacija lahko traja 30 minut ali več. Med inicializacijo naprave ni mogoče uporabljati.
Pred izvedbo inicializacije
Varnostno kopirajte pomembne podatke ali jih izvozite kot datoteko.
Informacije o nastavitvah naprave Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Podatki o preverjanju pristnosti uporabnikov, registrirani v lokalni napravi za upravljanje osebnega preverjanja pristnosti Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
Če uporabljate geslo za zaščito nastavitev varnostnega pravilnika
Če želite inicializirati nastavitve naprave, morate vnesti geslo. Zaščita nastavitev varnostnega pravilnika z geslom
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Nastavitve kontrole>  <Kontrola podatkov>  <Inicializacija vseh podatkov/nastavitev>.
3
Pritisnite <Da>.
Izvede se inicializacija. Ko se postopek konča, se naprava znova zažene in natisne se poročilo o inicializaciji vseh podatkov/nastavitvah.
Če se prikaže sporočilo <A security policy is applied to this device.> (Za to napravo se uporablja varnostni pravilnik.), mora skrbnik za varnost vnesti geslo. Za več informacij se obrnite na skrbnika za varnost. Uveljavljanje varnostnega pravilnika v napravi
Čeprav je podatke dnevnika opravil mogoče izbrisati z inicializacijo vseh podatkov/nastavitev, se rezultat tiskanja poročila o inicializaciji vseh podatkov/nastavitev zabeleži v dnevniku tiskanja. Preverjanje stanja in zgodovine tiskanja
NASVETI
Prav tako je mogoče posamezno izbrati nekatere nastavitve naprave in jih obnoviti na tovarniško privzete vrednosti. Nastavitve/Registracija
6W2A-0C7