Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi

 
Če želite upravljati osebno preverjanje pristnosti, morate najprej registrirati podatke o uporabnikih v podatkovni zbirki naprave.
1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management].
Onemogočanje skrbnika
»Administrator« (skrbnik) je registriran kot privzeto ime skrbnika (uporabniško ime). Tega uporabnika ni mogoče izbrisati, vendar ga lahko onemogočite, ko dodate uporabnika s skrbniškimi pravicami. Prijava kot skrbnik
4
Kliknite [Add User].
Urejanje podatkov o uporabnikih
Kliknite [Edit] za podatke o uporabniku, ki jih želite urediti, naredite spremembe in kliknite [Update].
Brisanje podatkov o uporabnikih
Izberite potrditveno polje za podatke o uporabnikih, ki jih želite izbrisati, in kliknite [Delete]  [OK].
5
Vnesite potrebne podatke.
[User Name:]/[Password:]/[Confirm:]
Vnesite uporabniško ime in geslo. Zaradi potrditve znova vnesite geslo v [Confirm:]. Za uporabniško ime lahko uporabite enobajtne in dvobajtne znake.
[Displayed As:]
Vnesite ime uporabnika. Ime za prikaz je prikazano kot uporabniško ime za vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov in se uporablja kot ime pošiljatelja pri pošiljanju e-pošte.
[E-Mail Address:]
Vnesite e-poštni naslov, ki ga uporabnik uporablja v napravah, na primer v računalnikih. Pri pošiljanju optično prebranih dokumentov bo ta naslov prikazan skupaj z imenom pošiljatelja. Ta naslov se tudi uporabi pri pošiljanju dokumentov z možnostjo <Oddaj meni>.
Pri pošiljanju i-faksa je e-poštni naslov, registriran tukaj, v prejemnikovi napravi prikazan v vrstici pošiljatelja.
Prav tako je za splošne uporabnike mogoče spremeniti njihova gesla in kode PIN.
Če izberete potrditveno polje [Allow e-mail address settings], lahko splošni uporabniki določijo e-poštne naslove. Konfiguriranje načinov prijave uporabnikov in naprav za preverjanje pristnosti
Naslednje podatke je mogoče uvoziti kot sliko ikone.
Pripona datoteke: .jpg, .jpeg ali .png
Če je velikost uvožene datoteke 54 x 54 slikovnih pik ali večja, se spremeni velikost slike.
Velikost se spremeni z ohranjenim razmerjem stranic. Če uvožena slika ni kvadratna, se za prazna območja uporabi barva ozadja.
6
Določite druge zahtevane nastavitve.
[E-Mail Address:]
Če je omogočena možnost [Settings/Registration] [Network Settings] [Google Cloud Print Settings], je mogoče določiti e-poštni naslov za povezavo z Google Tiskanjem v oblaku.
[Department ID:]
Če uporabljate upravljanje ID-jev oddelkov, morate klikniti [Department ID Settings...] in na seznamu izbrati ID oddelka, če želite dodeliti uporabnika. Najprej na zaslonu s seznamom registrirajte potrebne ID-je oddelkov v možnosti [Register New Department...]. Če ID oddelka, ki ga tukaj določite, pozneje izbrišete, spremenite to nastavitev. Konfiguriranje nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov
[Select Role to Set:]
Izbrati je mogoče uporabniške pravice (vloge), navedene spodaj. Tukaj določite nastavitve tudi pri dodajanju skrbnika. Razpoložljivi elementi nastavitve se razlikujejo glede na pravice (Nastavitve/Registracija). Poleg tega lahko ustvarite svoje vloge. Uporaba sistema ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
[Administrator]
Omogoča vse postopke kot skrbnik naprave.
[GeneralUser]
Omogočanje pravic za splošne uporabnike.
[DeviceAdmin]
Omogočanje funkcij, ki so na voljo splošnim uporabnikom, poleg tega je mogoče spremeniti nastavitve osnovnih funkcij, kot so kopiranje, tiskanje, pošiljanje in prejemanje.
[NetworkAdmin]
Omogočanje funkcij, ki so na voljo splošnim uporabnikom, poleg tega je mogoče spremeniti nastavitve omrežja.
[Set expiration for the user account]
Pri nastavitvi obdobja veljavnosti za račun izberite potrditveno polje in vnesite vrednosti za možnost [Expiration].
[Disable the user account]
Izberite potrditveno polje, če želite začasno onemogočiti račun.
[User Group Association]
Če želite uporabnika dodeliti skupini, na seznamu izberite registrirano skupino uporabnikov in kliknite [Add]. Ta nastavitev ni prikazana, če za skupine uporabnikov uporabljate ID-je oddelkov. Konfiguriranje načinov prijave uporabnikov in naprav za preverjanje pristnosti
7
Kliknite [Add].
Konfiguracija nastavitev na nadzorni plošči
Podatke o uporabnikih lahko tudi registrirate tako, da pritisnete   <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>  <Registracija/Sprememba uporabnika overovitve>. <Registracija/Sprememba uporabnika overovitve>
Ustvarjanje skupin uporabnikov
Sezname naslovov v imeniku je mogoče deliti z uporabniki, ki so registrirani v skupini uporabnikov. Registriranje skupin uporabnikov
NASVETI
Iskanje neregistriranih ID-jev oddelkov
Če na zaslonu, prikazanem v 4. koraku, kliknete [Check Unregistered Department ID...], lahko najdete ID-je oddelkov, ki niso registrirani v napravi, tako da primerjate ID-je oddelkov, dodeljene uporabnikom, z ID-ji oddelkov, registriranimi v napravi.
Skupne nastavitve za ID-je oddelkov
Če na zaslonu, prikazanem v 4. koraku, kliknete [Batch Settings for Department ID...], lahko ustvarite nove ID-je oddelkov in uporabite nastavitve za vse uporabnike.
Če uporabniško ime sestoji iz številk in je sedemmestno ali manj, je ista številka istemu uporabniku dodeljena kot ID oddelka. Če je geslo istega uporabnika registrirano kot sedemmestno število ali manj, je prav tako nastavljeno kot koda PIN za ta ID oddelka.
Če uporabniško ime in geslo ne izpolnjujeta zgornjih pogojev, se ID oddelka samodejno dodeli in se začne z 0000001, za kodo PIN pa se nastavi 0 (nič).
Registriranje ID-ja oddelka kot uporabniško ime
Če na zaslonu, prikazanem v 4. koraku, kliknete [Add User Using Department ID...], se registrira nov uporabnik z istim imenom, kot je ID oddelka. Če uporabite preverjanje pristnosti s tipkovnico, se lahko preverjanje pristnosti opravi samo s številskimi tipkami.

Povezovanje e-poštnih naslovov za Google Tiskanje v oblaku z uporabniki z datoteko CSV

1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management]  [Google Cloud Print Settings].
4
Kliknite [Start Export].
Če v podatkih o uporabnikih ni registriranega nobenega e-poštnega naslova za Google Tiskanje v oblaku, kliknite [Start Export], potem ko v možnosti [Add Association...] dodate e-poštni naslov za Google Tiskanje v oblaku.
5
V stolpec »gcp_uid« izvožene datoteke CSV vnesite registrirano uporabniško ime, v stolpec »gmail_address« pa e-poštni naslov za Google Tiskanje v oblaku, ki ga želite povezati.
6
Navedite datoteko, urejeno v 5. koraku, in kliknite [Import...].
6W2A-08S