Omejitev funkcij naprave

Omejite lahko uporabo nekaterih funkcij, zaradi katerih lahko morda pride do odtekanja podatkov ali ki se jih lahko napačno uporablja. Prav tako lahko v celoti onemogočite uporabo posameznih funkcij.
Omejitev dostopa do imenika in funkcij pošiljanja
Nastavite lahko kodo PIN za imenik, tako da splošni uporabniki ne morejo ničesar spreminjati, in omejite lahko cilje, ki jih je mogoče določiti pri pošiljanju faksov in optično prebranih dokumentov. Prav tako lahko nastavite posamezne številke za dostop za določene stike, pri katerih ne želite, da bi bili podatki na voljo vsem, tako da lahko do cilja dostopajo samo uporabniki, ki poznajo številko. Omejitev dostopa do imenika in funkcij pošiljanja
Omejevanje tiskanja iz računalnika
Vsem uporabnikom lahko preprečite tiskanje dokumentov iz računalnika ali dovolite tiskanje samo, če je uporabnik odobren v napravi. Napravo lahko konfigurirate tudi tako, da je mogoče natisniti samo dokumente, zaščitene z načinom šifriranega zaščitenega izpisa. Omejevanje tiskanja iz računalnika
Omejevanje uporabe pomnilniških medijev
Čeprav so pomnilniški mediji, kot je pomnilniška naprava USB, praktični, predstavljajo tudi varnostno tveganje, saj lahko pride do odtekanja podatkov. Omejitve dostopa za pomnilniške medije lahko nastavite glede na varnostni pravilnik. Omejevanje uporabe pomnilniških medijev
6W2A-09R