Omejevanje tiskanja iz računalnika

Omejite lahko tiskanje iz računalnika (Tiskanje iz računalnika), tako da je mogoče natisniti samo določene vrste dokumentov. Napravo lahko konfigurirate tudi tako, da dokumenti niso natisnjeni, dokler uporabnik ni odobren v napravi (Tiskanje dokumentov, zadržanih v napravi (vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov)). V napravi lahko nastavite tudi omejitev, da je mogoče natisniti samo dokumente, zaščitene z načinom šifriranega zaščitenega izpisa (Varnejše tiskanje s šifriranim varnim tiskanjem), s čimer lahko preprečite odtekanje podatkov zaradi nenadzorovanih izpisov ali nezaščitenih podatkov za tiskanje. Za konfiguriranje teh nastavitev so potrebne skrbniške pravice ali pravice skrbnika naprave.

Onemogočanje tiskanja iz računalnika

Uporabnikom lahko preprečite tiskanje dokumentov iz računalnika.
  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>  <Omejitev uporabe tiskalnika>  <Da>  Izberite izjeme pri omejitvi <OK>

Konfiguriranje nastavitev za vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov

 
Pri tiskanju dokumentov iz računalnika lahko podatke za tiskanje zadržite v napravi in preprečite, da bi se dokumenti natisnili takoj (Tiskanje dokumentov, zadržanih v napravi (vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov)). Nastavitve lahko konfigurirate tako, da ni mogoče tiskati, dokler uporabnik ni odobren v napravi, s čimer poskrbite za večjo varnost in zmanjšate tveganje, da bi drugi videli in nenamerno vzeli občutljive dokumente. Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo s skrbniškimi pravicami.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Nastavitve funkcije>  <Izpis>  <Prisilno zadržanje>.
3
Pritisnite <Da>, nastavite potrebne pogoje in nato pritisnite <OK>.
Nastavite lahko podrobne pogoje za zadržanje tiskalnih opravil, na primer za uporabnike ali naslove IP. Če pogojev ne nastavite, so zadržana vsa tiskalna opravila razen opravil neznanih uporabnikov. Če pogojev ne nastavite in tiskalnik prejme tiskalno opravilo neznanega uporabnika, se opravilo ne zadrži, ampak prekliče.
Nastavitev pogojev za zadržanje dokumentov
Konfiguriranje podrobnih nastavitev za vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov
Konfigurirate lahko podrobne nastavitve za dokumente, ki so zadržani za tiskanje, na primer čas njihovega shranjevanja in način prikaza. <Izpis>

Omogočanje samo tiskanja z načinom šifriranega zaščitenega izpisa

V napravi lahko nastavite tudi, da je iz računalnika mogoče natisniti samo dokumente, zaščitene z načinom šifriranega zaščitenega izpisa, s čimer lahko preprečite odtekanje podatkov zaradi nezaščitenih podatkov za tiskanje. S to nastavitvijo dokumentov ni mogoče natisniti z običajnimi funkcijami tiskanja. Pri tiskanju dokumentov, zaščitenih z načinom šifriranega zaščitenega izpisa, morajo uporabniki v napravi vnesti geslo. Varnejše tiskanje s šifriranim varnim tiskanjem
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>  <Omogoči samo kodirana opravila izpisovanja>  <Da>  <OK>      <Upor. sprem .nast.>  <Da>
6W2A-09Y