Prikaz sporočil skrbnika

 
Na zaslonu na dotik lahko prikažete sporočila uporabnikom. Sporočila je mogoče prikazati na dnu zaslona na dotik ali v ločenem pojavnem oknu in izberete lahko način prikaza glede na vrsto sporočila ali uporabnika. Če je sporočilo prikazano v pojavnem oknu, lahko isto sporočilo prikažete tudi na strani portala vmesnika Daljinski UI. Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo s skrbniškimi pravicami.
1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [License/Other]  [Message Board/Support Link].
4
Vnesite sporočilo in kliknite [OK].
[Enable Status Display]
Če želite sporočilo prikazati na dnu zaslona na dotik, izberite potrditveno polje in vnesite sporočilo v [Message]. To nastavitev uporabite za prikaz nasvetov glede uporabe in druga sporočila z nizko stopnjo prednosti.
[Enable Pop-up Window]
Če želite sporočilo prikazati na dnu zaslona na dotik, izberite potrditveno polje in vnesite sporočilo v [Message]. To nastavitev uporabite za sporočila z visoko stopnjo prednosti.
[Display]
Izberite način prikaza pojavnega okna.
[All Times]
Pojavno okno je prikazano neprekinjeno in naprave ni mogoče uporabljati. To nastavitev uporabite za sporočila, kot je na primer obvestilo o nedelovanju.
[Display When Auto Reset]
Pojavno okno je prikazano, če se v določenem časovnem obdobju ne izvede nobeno dejanje ali če se naprava znova zažene. To nastavitev uporabite za sporočila, kot je na primer obvestilo o načrtovanem vzdrževanju.
[Remote UI]
Če izberete to potrditveno polje, je sporočilo v pojavnem oknu prikazano tudi na strani portala vmesnika Daljinski UI.
Preklic prikaza sporočila
Počistite potrditvena polja za [Enable Status Display], [Enable Pop-up Window] in [Remote UI]. Če želite tudi izbrisati vsebino sporočila, odstranite besedilo, vneseno v besedilna polja v [Message].
6W2A-0C0