Deljenje seznama naslovov z določenimi uporabniki

Seznam naslovov skupine uporabnikov lahko uporabite za deljenje seznama naslovov z določenimi uporabniki. To je uporabno, če na istem oddelku uporabljate seznam naslovov v skupni rabi.

Postopek deljenja naslovov z drugimi

Sledite spodnjemu postopku.
 
 
Registriranje uporabnikov
Registrirajte uporabnike, s katerimi želite deliti naslove. Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
Če uporabljate preverjanje pristnosti strežnika, nadaljujte na 2. korak.
 
 
 
 
 
 
Registriranje skupine, s katero želite deliti naslove
Registrirajte skupino uporabnikov. Registriranje skupin uporabnikov
 
 
Nastavitev cilja skupne rabe za skupino
Na seznamu naslovov določite skupino, ustvarjeno v 2. koraku v [Public View Settings...], v kateri želite registrirati cilj. Registriranje ciljev prek vmesnika Daljinski UI
Če želite obstoječi skupini dodati nove uporabnike, pri registriranju uporabnikov v 1. koraku nastavite ciljno skupino.
6W2A-0A9