Spreminjanje naprav za sinhronizacijo

V tem razdelku je opisan postopek spremembe naprav za sinhronizacijo po zagonu sinhronizacije nastavitev po meri.
Če želite informacije o spreminjanju strežniške naprave, preberite priročnike naprave s funkcijo strežnika.

Spreminjanje odjemalske naprave

Uporabite ta postopek, s katerim kot odjemalsko napravo uporabite drugo napravo.
Strežniška naprava (strežniška/odjemalska naprava)
Stroj-klient
Stroj-klient
1
Ustavite sinhronizacijo v [Synchronize Custom Settings] v vmesniku Daljinski UI ciljne odjemalske naprave. Zagon sinhronizacije nastavitev
Če odjemalske naprave ni mogoče uporabljati, ciljno odjemalsko napravo izbrišite v [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] v vmesniku Daljinski UI strežniške naprave (strežniške/odjemalske naprave).
2
Konfigurirajte sinhronizacijo v drugi odjemalski napravi. Zagon sinhronizacije nastavitev
Če sinhronizacije niste ustrezno ustavili v odjemalski napravi ali če odjemalske naprave niste izbrisali v [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] v vmesniku Daljinski UI (strežniški/odjemalski napravi), se odjemalska naprava obravnava, kot da se še vedno uporablja.
6W2A-0C6