Upravljanje tiskanja/faksiranja/optičnega branja na daljavo prek računalnika z osebnim preverjanjem pristnosti

Prek računalnika lahko osebno preverjanje pristnosti uporabite za tiskanje, faksiranje in optično branje na daljavo (Uporaba računalnika za optično branje (Oddaljeno optično branje) (Windows)). Tako lahko zagotovite večjo varnost, saj naprava ne sprejme uporabe teh funkcij, če uporabnik ni prepoznan.
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>  <Prepoved opravila z dalj. naprave z/brez overov. upor.>  <Da>  <OK>      <Upor. sprem .nast.>  <Da>
6W2A-090