Brisanje podatkov o nastavitvah za uporabnike

Nepotrebne podatke o nastavitvah za uporabnike lahko izbrišete. Podatki o nastavitvah za uporabnike so vrsta tabele, v katero so vključeni podatki o tem, kje so bile konfigurirane nastavitve za uporabnike in katere nastavitve. Podatki o nastavitvah se samodejno registrirajo in nekatere podatke o nastavitvah je treba ročno izbrisati, ker se ohranijo tudi, ko je uporabnik izbrisan. Če želite izbrisati podatke o nastavitvah za uporabnike, se v vmesnik Daljinski UI prijavite s skrbniški pravicami.
Prav tako lahko nastavite, da se podatki o nastavitvah za uporabnike samodejno izbrišejo, ko je doseženo največje dovoljeno število podatkov, ki jih je mogoče registrirati. <Ukrep ob doseženem najv. štev. uporabnikov>
Če želite informacije o največjem dovoljenem številu podatkov o nastavitvah za uporabnike, ki jih je mogoče registrirati, glejte Tehnični podatki sistema.
Podatki o nastavitvah za uporabnike, ki jih upravljanje podatkov o nastavitvah za uporabnike lahko poveže s preverjanjem pristnosti uporabnikov, so:
Podatki o kompletih ključev (Upravljanje uporabnikov)
1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [User Setting Information Management Service]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Izbrišite podatke o nastavitvah za uporabnike.
Brisanje podatkov o nastavitvah za vse uporabnike
Kliknite [Delete All User Setting Information]  [Yes].
Brisanje podatkov o nastavitvah za posamezne uporabnike
1
Kliknite [Select User and Delete Setting Information].
2
Izberite potrditveno polje za uporabnika s podatki o nastavitvah, ki jih želite izbrisati, in kliknite [Delete]  [Yes].
Brisanje podatkov o nastavitvah v skupni rabi za vse uporabnike
Kliknite [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes].
Brisanje podatkov o nastavitvah za vse skupine uporabnikov
Kliknite [Delete All User Group Setting Information]  [Yes].
Brisanje podatkov o nastavitvah za posamezne skupine uporabnikov
1
Kliknite [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Izberite potrditveno polje za skupino uporabnikov s podatki o nastavitvah, ki jih želite izbrisati, in kliknite [Delete]  [Yes].
Spremenjeni podatki o nastavitvah za uporabnike so omogočeni ob vnovičnem zagonu naprave. Brisanje prejšnjih podatkov o nastavitvah za uporabnike lahko traja nekaj časa. Počakajte nekaj časa in znova zaženite napravo.
6W2A-098