<Nastavitev/Vzdrževanje>

Element
Opis
V tem razdelku je opisano, kako nastavite kakovost slike za kopiranje in tisk.
Ta razdelek opisuje uporabo funkcije samodejnega čiščenja glavne enote in podajalnika.
6W2A-0F5