<Nastavitev kakovosti slike>

V tem razdelku je opisano, kako nastavite kakovost slike za kopiranje in tisk.
<Avtomatska nastavitev gradacije>
  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če se gradacija izpisa bistveno razlikuje od izvirnega dokumenta, lahko ta popravek izpis prilagodi tako, da se bolj ujema z originalnim dokumentom. Nastavitev gradacije
<Korekcija gostote>
  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če se gostota tiskanja zelo razlikuje od izvirnega dokumenta, gostoto optičnega branja s tem prilagodite tako, da bo bližje izvirniku. Prilagoditev gostote
<Natančna nastavitev zooma>
  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če se velikost kopirane slike bistveno razlikuje od izvirnika, se izvede natančna prilagoditev, tako da se izpis bolj ujema z velikostjo izvirnika. Prilagajanje velikosti slike
<Način preprečevanja zameglitve slike>
  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Ta način nastavite, ko pride do zamegljenosti slike (slika je obledela ali zabrisana) v okoljih z visokimi temperaturami in vlažnostjo. Zmanjšanje zamegljenosti slike v okoljih z visoko vlago in temperaturo
<Predn. produkt./kak. slike za vroč tlačni valj za fiks.>
  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Nastavite postopek tiskanja, ko je potisni valj za fiksiranje na visoki temperaturi. Nastavitev postopka tiskanja, ko je potisni valj za fiksiranje na visoki temperaturi
<Prednost produkt./kakov. slike za Odlaganje z rotacijo>
  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Nastavite postopek tiskanja pri zasuku izpisa. Nastavitev postopka tiskanja pri zasuku izpisa
6W2A-0F6