<Shrani/Dostop v datoteke>

V tem razdelku so opisane nastavitve za shranjevanje optično prebranih dokumentov in za tiskanje shranjenih datotek.
<Registr./Sprememba nastavitev Priljubljeno>
  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Skupne nastavitve>  <Nastavitve Skeniranje in shranjevanje>
Pogosto uporabljene nastavitve lahko registrirate na gumb naprave za poznejšo uporabo pri shranjevanju. Gumbu lahko dodelite tudi poljubno ime in preverite registrirane nastavitve. Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij
<Sprememba privzetih nastavitev>
  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Skupne nastavitve>  <Nastavitve Skeniranje in shranjevanje>
Za funkcijo <Skeniranje in shranjevanje> lahko spremenite nastavitve, ki so shranjene kot privzete.
<Registr./Sprememba nastavitev Priljubljeno>
  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Skupne nastavitve>  <Nastavitve dostopa do shranjenih datotek>
Pogosto uporabljene nastavitve lahko registrirate na gumb naprave za poznejšo uporabo pri tiskanju. Gumbu lahko dodelite tudi poljubno ime in preverite registrirane nastavitve. Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij
<Sprememba privzetih nastavitev>
  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Skupne nastavitve>  <Nastavitve dostopa do shranjenih datotek>
Za funkcijo <Dostop do shranjenih datotek> lahko spremenite nastavitve, ki so shranjene kot privzete.
<Omej. PIN predala na 7 mest/Omej. dostopa>
  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Skupne nastavitve>
Če nastavite to nastavitev na <Da>, morajo uporabniki nastaviti sedemmestno kodo PIN, s čimer se poveča varnost. Kodo PIN za uporabniške predale je mogoče nastaviti kot vsaj enomestno.
<Nastavitve omrežnega prostora>
  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Mrežne nastavitve>
Kot zunanjo referenco lahko registrirate Izpopolnjeni prostor druge naprave iz serije imageRUNNER ADVANCE ali strežnik Windows. Povezovanje z drugimi napravami
<Protokol za Zunanjo referenco>
  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Mrežne nastavitve>
Izberete lahko protokol, ki ga želite uporabiti pri dostopanju do Izpopolnjeni prostor druge naprave imageRUNNER ADVANCE ali strežnika Windows, ki se odpira navzven. Povezovanje z drugimi napravami
<Potrditev TLS certifikata za Omrežni dostop>
  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Mrežne nastavitve>
Pri dostopanju do Izpopolnjeni prostor druge naprave imageRUNNER ADVANCE ali strežnika Windows lahko preverite, ali je strežniški certifikat TLS veljaven. Preverite lahko veljavnost certifikata in zanesljivost verige certifikatov ter tudi CN (običajno ime). Povezovanje z drugimi napravami
<Metoda izbira osebne mape>
  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Mrežne nastavitve>
Osebna mapa je mapa posameznika, ki jo lahko uporablja uporabnik, prijavljen z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti. Mape v skupni rabi in datotečne strežnike je mogoče določiti kot osebne mape. Konfiguracija osebnih map
<Uporabi funkcijo Skeniranje/Izpis>
  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Nastavitve pomnilniškega medija>
Določanje te nastavitve vam omogoča shranjevanje dokumentov, shranjenih v pomnilniških medijih, ter tiskanje datotek iz pomnilniškega medija. Omejevanje uporabe pomnilniških medijev
<Izbira možnosti pri povezavi pomnilniškega medija>
  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Nastavitve pomnilniškega medija>
Nastavite lahko, ali naj se prikažejo bližnjice do razpoložljivih funkcij, ko je priključen pomnilniški medij. Vstavljanje pomnilniškega medija
6W2A-0FH