<Nastavitve funkcije>

V tem razdelku so opisane nastavitve funkcij, kot so kopiranje, tiskanje in faksiranje.
Nekatere nastavitve lahko določi samo skrbnik.
Nekatere nastavitve morda niso prikazane, odvisno od konfiguracije izbirne opreme, nameščene na napravi.
Element
Opis
Ta razdelek opisuje nastavitve funkcij, kot so nastavitve podajanja papirja, nastavitve izhoda papirja, nastavitve tiskanja, nastavitve optičnega branja in ustvarjanje datoteke.
V tem poglavju je opisana konfiguracija nastavitev kopiranja.
V tem poglavju je opisana konfiguracija nastavitev tiskalnika.
V tem razdelku je opisano, kako določite nastavitve za optično branje in pošiljanje.
V tem razdelku so opisane nastavitve za prejemanje e-pošte in faksov.
V tem poglavju so opisane nastavitve za optično branje izvirnikov in tiskanje shranjenih datotek.
V tem razdelku so opisane nastavitve tiskanja.
6W2A-0F8