<Nastavitve papirja>

V tem razdelku je opisano registriranje papirja za uporabo.
<Nastavitve papirja>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>
Za vsak vir papirja lahko registrirate velikost in vrsto papirja. Ta nastavitev vam omogoča, da dosežete ustrezne rezultate tiskanja. Določanje velikosti in vrste papirja v kaseti za papir
<Nastavitve Nadzora tipa papirja>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>
Poleg privzetih vrst papirja, ki so registrirane v napravi, lahko registrirate/uredite različne vrste papirja (vrste, ki jih določi uporabnik). Nastavitve nadzora vrste papirja
<Registr. priljubljenega papirja (Večnam. podstavek)>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>
Nastavitve papirja lahko preprosto določite tako, da papir, ki ga pogosto uporabljate v večnamenskem pladnju, registrirate na nek gumb. »Priljubljeni papir« je mogoče enostavno priklicati z zaslona, ki se prikaže, ko je papir naložen. Registracija pogosto uporabljene velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj
<Privzete nastavitve večnam. podstavka>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>
Nastavite lahko način izbire papirja, ki se uporablja v večnamenskem pladnju. Če v večnamenskem pladnju vedno uporabljate isto velikost/vrsto papirja, je priročno, da papir registrirate v <Uporabi prednastavljeno>. Določanje velikosti in vrste papirja na večnamenskem pladnju
Če v večnamenskem pladnju uporabljate različne vrste papirja, izberite <Vedno določi>. Če pogosto uporabljate več vrst papirja, se lahko postopku izbire vrste papirja izognete tako, da vnaprej registrirate vrste papirja. Registracija pogosto uporabljene velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj
<Registracija uporabniške velikosti>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>
Registrirate lahko pogosto uporabljene poljubne velikosti papirja. Velikosti papirja, ki jih registrirate tukaj, so prikazane na zaslonu za izbiro velikosti papirja za kaseto za papir in večnamenski pladenj. Registracija papirja poljubne velikosti (papirja velikosti po meri)
6W2A-0EY