<Tiskalnik>

V tem razdelku so opisane nastavitve tiskalnika.
<Izdelava poročila>
  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Za nastavitve naprave lahko natisnete poročila.
<Nastavitve tiskalnika>
  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Določite nastavitve tiskalnika.
Za dodatne informacije glejte Nastavitev naprave (Tiskalnik PS/PCL/UFR II).
<Omejitev uporabe tiskalnika>
  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Če je ta nastavitev nastavljena na <Da>, lahko omejite opravila iz gonilnika tiskalnika.
<PDL Izbira (Plug and Play)>
  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Izberite privzeti opisni jezik strani (PDL)
<Priorit. nast. goniln. tisk. za opravila z VN podstavkom>
  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Določite lahko, da imajo nastavitve gonilnika tiskalnika prednost pred nastavitvami papirja v tiskalniku pri tiskalnih opravilih, kjer je kot vir papirja izbran večnamenski pladenj.
<Nastavitve gesla PS>
  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Določite lahko geslo, ki omejuje uporabo nadzornega ukaza, ki ga pripravi tiskalnik PS.
<Način podajanja papirja pri uporabi emulacije PCL>
  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Nastavite lahko vir papirja, ki se uporablja za ukaz PCL5 PaperSource.
6W2A-0FC