Izdelava poročila

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<PCL>
<Konfiguracijska stran>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
<Seznam fontov>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
<PS>*1
<Konfiguracijska stran>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
<Seznam fontov>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
*1
Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.
6W2A-0E2