Tiskalnik

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Izdelava poročila>
-
-
-
-
-
<Nastavitve tiskalnika>
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>*
-
-
-
-
-
<PS>*
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
<Omejitev uporabe tiskalnika>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<Izberite opravila za Omogoči>: <Rezervirana opravila>
Da
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings
<PDL Izbira (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>*, <PS3>*, <UFR II (V4)>, <Faks>*, <PCL6 (V4)>*
Da
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings
<Priorit. nast. goniln. tisk. za opravila z VN podstavkom>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Nastavitve gesla PS>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Ne
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings
<Način podajanja papirja pri uporabi emulacije PCL>
<Način 0>, <Način 1>, <Način 2>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*
Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.
6W2A-0E1