Nastavitve linije za faks

Če želite uporabljati faks, registrirajte številko faksa in ime podjetja ali oddelka, ki bo prikazano/natisnjeno na faksu prejemnika, ko pošljete faks. Nastavite tudi vrsto komunikacijskega kanala.
Uporaba funkcije faksa
Za faksiranje potrebujete dodatni izdelek. Sistemske možnosti
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve>  <Nastavitev linije>.
3
Pritisnite <Linija 1> <Registr. številke telefona enote>.
4
Vnesite številko faksa in pritisnite <OK>.
Prejemniku bo posredovana številka faksa, ki ste jo registrirali.
5
V polje <Registracija imena enote> vnesite ime in pritisnite <OK>.
Prejemniku bo posredovano ime, ki ste ga registrirali.
Namesto imena enote, ki ste ga navedli, lahko prikažete ali natisnete ime pošiljatelja. Osnovni postopki za pošiljanje faksov
6
V razdelku <Izbira tipa linije> izberite vrsto linije in pritisnite <OK>.
Če niste prepričani, kakšno vrsto linije uporabljate, se obrnite na prodajalca ali prodajno pisarno telefonskega podjetja.
Nastavitev konfigurirajte glede na vrsto dodatne opreme faksa.
V možnosti <Nastavitev prikaza številke> lahko nastavite prikaz ciljne telefonske številke na zaslonu ali v poročilu. <Sprejem/Posredovanje>  <Faks nastavitve>
Samodejni preklop dohodnega faksa in klica lahko nastavite v možnosti <Način SPR>. <Sprejem/Posredovanje>  <Faks nastavitve>
6W2A-016