Registracija strežnika LDAP

V okoljih, kjer se uporablja strežnik LDAP, je mogoče iskati številke faksov in e-poštne naslove, jih v napravi izbrati kot cilje in registrirati v imeniku naprave.
Registrirate lahko do pet LDAP strežnikov.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Izberite prejemnika>  <Registracija LDAP strežnika>.
3
Registrirajte strežnik LDAP.
1
Pritisnite <Registracija>.
2
Vnesite potrebne podatke.
<Ime strežnika>
Vnesite ime za strežnik LDAP.
<Naslov strežnika>
Z abecednimi in številskimi znaki vnesite naslov IP ali ime gostitelja strežnika LDAP (primer: »ldap.example.com«).
<Naslov strežnika> in DNS
Pri iskanju ciljev v strežniku LDAP iz naprave bodite pozorni na naslednje, da preprečite napake.
Pri vnosu naslova IP preverite, ali uporabljeni strežnik DNS podpira samo iskanje naprej. Ko strežnik DNS podpira samo iskanje naprej, pritisnite <Ne uporabi> ali <Uporabi> v možnosti <Podatki za overovitev> v 4. koraku. Če izberete možnost <Uporabi (Varn. overovitev)>, preverite, ali strežnik DNS podpira iskanje nazaj.
<Pozicija za zač. iskanja>
Izberite, kje naj se začne iskanje v imeniškem drevesu strežnika LDAP.
Za LDAPv3 lahko preskočite nastavitev, ker naprava samodejno pridobi nastavitev strežnika. Za LDAPv2 vedno navedite točko.
Vnos oblike zapisa v možnosti <Pozicija za zač. iskanja>
Ko uporabljate Windows Server, vnesite ime domene za Active Directory v enotah nizov, ločenih s piko (.). Za vsako enoto dodajte »DC=« in jih ločite z vejicami: »,«.
Primer: Če je ime domene na primer »janez.example.com«, vnesite »DC=janez,DC=example,DC=com«.
Ko uporabljate Lotus Notes Domino, vnesite identifikacijsko ime vozlišče imeniškega drevesa (dn), na primer »cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o=canon«.
3
Pritisnite <Next>.
4
Vnesite potrebne podatke.
<Uporabi TLS>
Če želite komunikacijo s strežnikom LDAP šifrirati s protokolom TLS, pritisnite <Vklj.>.
<Številka vhoda>
Vnesite številko vrat za komunikacijo s strežnikom LDAP.
<Potek časa iskanja>
Določite, koliko sekund lahko traja iskanje.
<Maks. naslov. za iskanje>
Določite, koliko ciljev je mogoče iskati.
5
Pritisnite <Naprej>.
4
Nastavite podatke za preverjanje pristnosti.
Izberite načine preverjanja pristnosti glede na nastavitev strežnika LDAP.
Povezavo lahko preverite tako, da po izbiri nastavitev pritisnete <Preverite povezavo>.
Pri preverjanju pristnosti s prijavnimi podatki
Vnesite uporabniško ime in geslo, uporabljena kot podatka za preverjanje pristnosti.
Pri preverjanju pristnosti s kodiranimi podatki
Preverjanje pristnosti je mogoče izvesti varneje s kodiranjem izmenjave podatkov. Če je uporabljen ta ukrep, so podatki za različico LDAP in kodiranje znakov nastavljeni na <ver.3(UTF-8)>. Uro naprave in strežnika LDAP je treba sinhronizirati.
Pri anonimnem preverjanju pristnosti brez prijavnih podatkov
6W2A-012