<Izberite prejemnika>

Določite lahko nastavitve za registracijo in spreminjanje prejemnikov.
<Imeniki>
  <Izberite prejemnika>
Izpišete lahko seznam prejemnikov, registriranih v imeniku ali v gumbih za hitro izbiranje. Tiskanje seznama nastavitev
<Registracija prejemnikov>
  <Izberite prejemnika>
Prejemnike lahko registrirate v imenik naprave. Registracija prejemnikov v Imenik
<Preimenovanje Imenika>
  <Izberite prejemnika>
Vsak seznam naslovov lahko preimenujete.
<Registr. tipk za hitro izbiranje>
  <Izberite prejemnika>
Prejemnike lahko registrirate v gumbe za hitro izbiranje naprave. Registracija cilja za gumb za hitro izbiranje
<Sprememba privzetega prikaza Imenika>
  <Izberite prejemnika>
Določite lahko vrsto imenika, ki bo prikazana, ko na zaslonu Faks osnovne funkcije ali Skeniranje in oddaja osnovne funkcije pritisnete <Imenik>.
<PIN Imenika>
  <Izberite prejemnika>
Nastavite lahko kodo PIN za imenik. Omejevanje uporabe imenika
<Nadzor Imenika z dostopnimi številkami>
  <Izberite prejemnika>
Izberete lahko, ali želite uporabnikom dovoliti, da ob registraciji v imenik določijo številko za dostop za prejemnika. Omejevanje uporabe imenika
<Vključite geslo pri izvozu Imenika>
  <Izberite prejemnika>
Če za to nastavitev izberete možnost <Vklj.>, lahko pri izvozu imenika z uporabo vmesnika Daljinski UI izberete, ali želite vključiti gesla, registrirana za prejemnike.
<Registracija LDAP strežnika>
  <Izberite prejemnika>
Določite lahko nastavitve strežnika LDAP, na primer ime strežnika in naslov strežnika, ki ga uporabljate pri iskanju ali registraciji prejemnikov. Registracija strežnika LDAP
<Avto iskanje pri uporabi LDAP strežnika>
  <Izberite prejemnika>
Če za to nastavitev izberete možnost <Da>, lahko takoj začnete iskanje, ko dostopate do strežnika LDAP prek nadzorne plošče naprave.
<Potrditev TLS certifikata za dostop v strežnik LDAP>
  <Izberite prejemnika>
Izberete lahko, ali želite preveriti certifikate TLS, ko ste povezani s strežnikom LDAP.
<Sprememba privz. LDAP pogojev za iskanje>
  <Izberite prejemnika>
Pogosto uporabljene pogoje iskanja lahko registrirate kot privzete nastavitve za iskanje strežnika LDAP.
<Registr./Sprem. LDAP atributa iskanja>
  <Izberite prejemnika>
Dodate lahko elemente iskanja, ki jih želite uporabiti pri iskanju strežnika LDAP.
<Nast. za Iskanje po imenu pri uporabi LDAP strežnika>
  <Izberite prejemnika>
Z uporabo »Iskanje po imenu« lahko določite pogoj, ki se uporablja pri iskanju v strežniku LDAP po imenu prejemnika.
<Pridobitev Imenika>
  <Izberite prejemnika>  <Pridob. daljinskega Imenika>
Določite lahko, ali želite uporabiti imenik druge naprave serije imageRUNNER ADVANCE v omrežju kot oddaljeni imenik.
<Naslov strežnika daljinskega imenika>
  <Izberite prejemnika>  <Pridob. daljinskega Imenika>
Lahko določite naslov IP ali ime naprave z oddaljenim imenikom. Naslov IP lahko določite z uporabo IPv4 ali IPv6.
<Potek časa komuniciranja>
  <Izberite prejemnika>  <Pridob. daljinskega Imenika>
Nastavite lahko časovno omejitev komunikacije. Če se naprava z oddaljenim imenikom ne odzove v določenem času, naprava preneha poskušati pridobiti prejemnike iz naprave.
<Nastavitev avto izbire faks ODD linije>
  <Izberite prejemnika>  <Pridob. daljinskega Imenika>
Pri pošiljanju faksa prejemniku iz oddaljenega imenika lahko nastavite, ali želite, da se samodejno izbere faks linija in ne linija, registrirana za prejemnika.
<Odprite Imenik>
  <Izberite prejemnika>  <Odpiranje Daljinskega imenika>
Izberete lahko, ali želite imenik te naprave odpreti za drugo napravo serije imageRUNNER ADVANCE v omrežju.
<Uporabi osebni imenik>
  <Izberite prejemnika>
Izberete lahko, ali naj se uporabi osebni imenik uporabnika, ki se prijavi v napravo z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti.
<Uporabi upor. skupinski imenik>
  <Izberite prejemnika>
Uporabo <User Group Address List> lahko omejite. Ko skrbnik dostopa do naprave prek vmesnika Daljinski UI, lahko <User Group Address List> registrira/ureja ne glede na to nastavitev.
6W2A-0FK