Güvenilirlik

Bu bölümde, makineyi daha kolay ve huzurlu bir şekilde kullanma açıklanmaktadır.
 
Faksların Saklanan Kopyalarını Yönetme
(Gönderilen Faksların Görsellerini Otomatik Olarak Kaydetme)
 
İletişim Yönetimi Raporlarını Dijitalleştirme ve Yönetme
Gönderilen faksları dijitalleştirebilir, kaydedebilir ve belirlediğiniz bir klasörde bunların otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Göndermeyle ilgili bilgiler otomatik olarak dosya adına eklenerek faksları daha etkili bir biçimde yönetmenizi sağlar.
 
Gönderme ve alma (iletişim yönetimi raporları) için günlük yazdırmaya ek olarak, onları aynı zamanda CSV dosyaları olarak kaydedebilir ve bilgisayar aracılığıyla yönetebilirsiniz.
 
 
Taramadan Sonra Orijinallerin Unutulmasını Önleme
 
Dokunmatik Panel Ekranında Bakım Prosedürlerini Onaylama
(Videolar)
Orijinallerin taranması tamamlandığında, dokunmatik panel ekranında gösterilen bir mesaj veya uyarı sesi gibi bir bildirimle kullanıcıya bilgi verilir.
 
Dokunmatik panel ekranında, sarf malzemelerinin yenilenmesi ve temizlik prosedürleri hakkında videolar izleyebilirsiniz.
6W2C-0JW