Sık Kullanılan Fonksiyonlar Birleşiminin Kaydedilmesi

Kopyalama, Faks veya Tarama için her seferinde aynı ayarları kullanıyor veya karmaşık ayarlar kaydetmek istiyorsanız ayarları sık kullanılan ayarlar olarak kaydedip kolayca geri çağırabilirsiniz.
Bellekte saklanan ayarlar, ana güç anahtarı kapatılsa bile silinmez.

Ayarları Kaydetme

Örnek: Kopya Fonksiyonu
1
<Kopya> seçeneğine basın ve kaydetmek istediğiniz ayarları belirtin.
<Ana Menü> Ekranı
Temel Kopyalama İşlemleri
2
  <Sık Kull. Ayarları Kaydet/Düzenle> seçeneğine basın.
3
Bir düğme seçin ve <Kaydet> seçeneğine basın.
Bir düğme adını değiştirmek için düğmeyi seçin ve <Yeniden Adlandır> seçeneğine basıp yeni adı girin.
Kaydedilen ayarları silmek için düğmeyi seçin ve <Sil> seçeneğine basın.
Düğmenin adı silinmez. Bir tuş adını değiştirmek için <Yeniden Adlandır> seçeneğine basın.
Sık kullanılan ayarlar düğmesine eklenen bir adres, adres defterinden silinirse sık kullanılan ayarlara kaydedilen ayarlardan da silinir.
<Dosya İlt/Gözatma Kml Doğr. İçin Kullanılan Bilgi> için <Chz Otr Açma Kml Dğr Bilgs> seçeneğini belirlerseniz dosya hedefine yönelik parola <Sık Kull. Ayarlar> içinde saklanamaz.
4
<Evet>  <Kapat> seçeneğine basın.
Belirli fonksiyonlar için <Sonraki> seçeneğine basın, gerektiği şekilde bir yorum girin ve <Tamm> seçeneğine basın. Yorumları görüntülemek için <Açıklamaları Göster> seçeneğini <Açık> olarak ayarlayabilirsiniz.
<Belirlenen yeni dosya hedefi bilgileri parola içerebilir. Kaydederken parolayı dahil etmek istiyor musunuz? (Hedefi parolasız kaydetmek için [Hayır] seçeneğine basın.)>
<Tara ve Gönder> için <Sık Kull. Ayarlar> ayarını kaydederken yukarıdaki mesajlar görüntülenirse aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
Parola girmeden, sık kullanılan ayarları geri çağırmak istiyorsanız parola bilgilerini saklamak için <Evet> seçeneğine basın.
Parola girerek, sık kullanılan ayarları geri çağırmak istiyorsanız parola bilgilerini silmek için <Hayır> seçeneğine basın. (Sık kullanılan ayarları sıklıkla diğer cihazlara aktarıyorsanız kullanıcıların diğer kullanıcıları taklit etmesini önlemek için her seferinde parola girilmesini gerekli kılabilirsiniz.)

Kayıtlı Ayarları Geri Çağırma

Örnek: Kopya Fonksiyonu
1
Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Kopya> düğmesine basın. <Ana Menü> Ekranı
<Faks> ve <Tara ve Gönder> ile varsayılan ekranı <Sık Kullanılan Ayarlar> olarak değiştirebilirsiniz.
Tara ve Gönder: <Varsayılan Ekran>
Faks: <Varsayılan Ekran>
3
Kopyalama Temel Özellikleri ekranında <Sık Kull. Ayarlar> seçeneğine basın. Kopyalama Temel Özellikleri Ekranı
4
 düğmesini seçin. <Tamm>  <Evet> seçeneğine basın.
Geri çağırdığınız ayarları <Evet> seçeneğine bastıktan sonra da değiştirebilirsiniz.
Kopyala/Tara ve Gönder fonksiyonuyla, kayıtlı ayarlar çağrıldığında makinenin onay ekranını görüntülememesini sağlayabilirsiniz.
Kopya: <Sık Kullanılan Ayarlar İçin Onay Görüntüle>
Tara ve Gönder: <Sık Kullanılan Ayarlar İçin Onay Görüntüle>
5
seçeneğine basın.
Kopyalama başlar.
Kaydedebileceğiniz <Sık Kull. Ayarlar> sayısına ilişkin sınırlama aşağıdaki gibidir.
Kopya: 9
Faks: 18
Tara ve Gönder: 18
Tara ve Sakla (Ağ/Bellek Ortamı): 9
Saklanan Dosyalara Erişimde JPEG/TIFF dosyaları (Ağ/Bellek Ortamı): 9
Saklanan Dosyalara Erişimde PDF/XPS dosyaları (Ağ/Bellek Ortamı): 9
6W2C-02R