Diğer Sonlandırma Fonksiyonları

 
Diğer sonlandırma işlevlerini kullanabilirsiniz.
90 Derece Döndür
Her kağıt gurubunu değişen yatay veya dikey yönde çıkarabilirsiniz.
Kağıt türüne bağlı olarak sonlandırma işlevlerini kullanmanız mümkün olmayabilir. Donanım Spesifikasyonları
<Saklanan Dosyl. Eriş> seçeneğinde ayarları yapılandırırken
Yalnızca PDF/XPS dosyalarını yazdırırken sonlandırma fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
6W2C-045