Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme

 
Alınan belgeleri belirlenen hedeflere iletebilirsiniz. E-posta adreslerinin yanı sıra faks numaraları ve bilgisayarlardaki paylaşılan klasörler de iletme hedefi olarak belirtilebilir.
Tüm Belgeleri Otomatik Olarak İletme (Tümünü İlet)
Makine, tüm alınan belgeleri belirlenen hedeflere iletir. Bu yöntem, ofis dışında olsanız bile faksları almak istediğinizde kullanışlıdır. Ayrıca iletilen belgeleri yazdırmayı veya belgelerin gönderilmesinin tamamlandığı konusunda sizi bilgilendiren bir e-posta almayı ayarlayabilirsiniz.
Belirlenen Koşullara Göre Otomatik Olarak İletme (Koşullu Gönderim)
Makine, göndericinin faks numarası ve alma tarihleri / saatleri gibi yalnızca belirli koşullara uyan alınan belgeleri iletir. Örneğin, A Şirketinden gelen belgeleri tüm şubelere iletme ve tatil günlerinde alınan belgeleri e-posta adreslerine iletme gibi koşullar belirleyebilirsiniz. Yukarıdaki Tümünü İlet yönteminde olduğu gibi, Ayrıca iletilen belgeleri yazdırmayı veya belgelerin gönderilmesinin tamamlandığı konusunda sizi bilgilendiren bir e-posta almayı ayarlayabilirsiniz.

İletim Ayarlarını Yapılandırma

Otomatik iletmeyi kullanmak için, iletim hedefinin ve dosya formatının vb. önceden belirlenmesi gerekir.
1
 <Fonksiyon Ayarları> <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>  <İletim Ayarları> seçeneğine basın.
<Hedf/İlt Ayarları>(<Ana Menü> Ekranı) <İletim Ayarları> seçeneğine basarak da <İletim Ayarları> ekranını görüntüleyebilirsiniz.
2
<Kaydet> seçeneğine basın.
3
<Koşul Adı> seçeneğine basın ve adı girin.
4
<Koşullar> seçeneğine basın ve iletilecek hedefler için koşulları belirleyin.
Burada belirlenen bir koşula uyan bir hedeften geliyorsa, belge iletilecektir.
Örnek: 1111111111 numarasından gelen bir faksı iletme
Receive Method: <Faks>
Faks Numarası: Açılır listede <eşittir> seçeneğini belirleyin ve "1111111111” numarasını girin.
5
<İletim Hedefi> seçeneğine basın ve iletilecek hedefi belirleyin. Adres Defterine Hedef Kaydetme
<Personal Address List> içindeki bir hedef, iletme hedefi olarak belirlenemez.
<Adres Defterini Al> <Açık> olarak ayarlandığında, iletme hedefleri uzak bir adres defterinden de seçilebilir. Makinenin Adres Defterleri Hakkında
Bunu iletim hedefi olarak belirleyerek alınan faks/I-faks dosyalarını Gizli Faks Gelen Kutusunda saklayabilirsiniz.
İletme hedefi olarak Gizli Faks Gelen Kutusu seçilirse, aşağıdaki ayarlar kullanılamaz.
Dosya Adı
Alınan Dosyayı Sakla / Yazdır
İletim Bitti Bildirimi
Dosya Formatı
İletme hedefi olarak bir faks numarası seçerseniz, Adres Defterine kaydedilen alt adres ve parola yoksayılır.
6
<Tamm> seçeneğine basın.
Bu şekilde kayıt tamamlanır.
7
Kayıtlı iletim ayarlarını seçin ve <Geçerli kıl/Geçersiz kıl> seçeneğine basarak iletim koşullarını <Açık> olarak değiştirin.
I-faks iletim hedefi olarak bir WebDAV sunucusu belirleyemezsiniz.
<Gönderim Öncesi Onayla> seçeneğinin iletim hedefi olarak etkinleştirildiği bir hedef belirlerseniz, parola girme ekranı görüntülenmez. Kayıtlı parola kullanılır ve iletme işlemi gerçekleştirilir. <Faks Hdf Dahilse Gönderim Öncesi Onayla>
İletme hatalı belgeler <İletim Hatalaı Olan Dosyaları Kullan> ayarlarına göre ele alınır.
En fazla 1.000 iletim ayarını saklayabilirsiniz.
<Koşulsuz İlet> seçeneğini belirlediğinizde, istenen hedefe ilişkin belirlenen koşulları karşılamayan tüm alınan belgeleri iletebilirsiniz.
<İletim Hedefi> öğesinde bir grup hedefi belirleyerek birden fazla hedefe iletebilirsiniz.
<İlt Süresini Belirle> seçeneği iletmenin gerçekleştirileceği saati ve günü seçmenizi sağlar.
<İletim Bitti Bildirimi> öğesini ayarlarsanız, belgelerin iletilmesinin tamamlandığı konusunda bilgilendiren bir e-posta gönderebilirsiniz. Başarılı iletme konusunda bilgilendirilmek için <Sdc. Htlr. İçin Bildir> seçeneğini belirleyebilirsiniz.
<Alınan Dosyayı Sakla/Yazdır> öğesini <Açık> olarak ayarlarsanız, Bellek Kilidi ayarlarını takip ederek alınan dosyayı saklayabilir veya yazdırabilirsiniz. Alınan dosya Bellek Kilidi <Açık> durumundaysa saklanır ve Bellek Kilidi <Kapalı> durumundaysa yazdırılır.
6W2C-05H