<Al/İlet>

Bu bölümde, alma ayarlarının nasıl belirtileceği açıklanmaktadır.
<İletim/Alım Kullanıcı Veri Listesi>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Çıktı Raporu>
Makinede kayıtlı gönder/al ayarlarının listesini yazdırabilirsiniz. İletim/Alım Kullanıcı Veri Listesi
<Kullanıcı Veri Listesini Faksla>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Çıktı Raporu>
Makinede kayıtlı faks ayarlarının listesini yazdırabilirsiniz. Faks Kullanıcı Verileri Listesi
<İki Yüze de Yazdır>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Alınan belgelerin kağıdın her iki yüzüne yazdırılıp yazdırılmayacağını seçebilirsiniz.
<Çekmece Seç>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Alınan belgenin boyutuyla eşleşen kağıt olmazsa, makinenin belgeleri nasıl yazdıracağını ayarlayabilirsiniz. Dört yazdırma yöntemi vardır.
<A'ya Geç>
Görüntü, alınan belge ile aynı bileşik boyuta sahip iki yaprak kağıda yazdırılır.
<B'ye Geç>
Görüntü, alınan belge ile aynı genişliğe sahip kağıttaki boş alana yazdırılır.
<C'ye Geç>
Görüntü, küçültülür ve genişliği alınan belgeninkinden farklı bir kağıda yazdırılır.
<D'ye Geç>
Görüntü, alınan belgeden daha büyük boyutlu bir kağıda yazdırılır.
<Faks Alım Boyutunu Azalt>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Alınan belgelerin, tamamı kağıdın basılabilir alanı içine yazdırılacak şekilde küçültülüp küçültülmeyeceğini seçebilirsiniz.
<Alm Sayfa Alt Bilgisini Yazdır>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Alınan belgelerin alt kısmında, alma tarihi ve sayfa numarası gibi bilgilerin yazdırılıp yazdırılmayacağını seçebilirsiniz.
<Araya Gir ve Alm İşlerini Yazdır>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Makine faks/I-faks aldığında diğer işlerin onu yazdırmasını askıya almayı ayarlayabilirsiniz.
<İletim Ayarlarını Kullan>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Alınan belgelerin makinenin Gizli Faks Gelen Kutusu ve harici dosya sunucusu gibi diğer hedeflere iletilip iletilmeyeceğini seçebilirsiniz. <Açık> ayarını seçerseniz <İletim Ayarları> alanında iletme koşullarını belirtin.
<İletim Hatalaı Olan Dosyaları Kullan>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Makinenin iletilemeyen belgeleri nasıl işleyeceğini ayarlayabilirsiniz.
<İletim Ayarları>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Alınan belgeleri iletme koşullarını belirtebilirsiniz. Herhangi bir koşul belirtmeden tüm gelen belgelerin belirtilmiş bir hedefe iletilmesini de ayarlayabilirsiniz. Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme
<Gizli Faks Gelen Kutularını Ayarla/Kaydet>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet> <Ortak Ayarlar> <Faks/I-Faks Gl Kt Ayarla>
Her Gizli Faks Gelen Kutusu için bir ad ve aynı zamanda PIN ayarlayabilirsiniz.
<Bellek Alım Gelen Kutusu PIN'i>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>  <Faks/I-Faks Gl Kt Ayarla>
Bellek Alımı Gelen Kutusunun PIN'ini ayarlayabilirsiniz.
<Faks Belleği Kilidini Kullan>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>  <Faks/I-Faks Gl Kt Ayarla>
Bellek Alımı Gelen Kutusu'ndaki alınmış faks belgelerinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçebilirsiniz. Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Belleğe Alma)
<I-Faks Bellek Kilidini Kullan>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>  <Faks/I-Faks Gl Kt Ayarla>
Bellek Alımı Gelen Kutusu'ndaki alınmış I-faks belgelerinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçebilirsiniz. Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Belleğe Alma)
<Bellek Kilidi Başlangıç Saati>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>  <Faks/I-Faks Gl Kt Ayarla>
Bellek Alımı fonksiyonunun etkinleştirileceği zamanı belirtebilirsiniz. Makine belirtilen zamanda otomatik olarak Bellek Alımı moduna geçer.
<Bellek Kilidi Bitiş Saati>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>  <Faks/I-Faks Gl Kt Ayarla>
Bellek Alımı fonksiyonunun devre dışı bırakılacağı zamanı belirtebilirsiniz. Makine belirtilen zamanda otomatik olarak Bellek Alımı moduna iptal eder.
<Bölünmüş Veri Alım Zaman Aşımı>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>  <Faks/I-Faks Gl Kt Ayarla>
Bölünmüş bir I-faks aldığınızda ve sonraki ayarları alamadığınızda, alım iptal edilmeden önceki süreyi belirleyebilirsiniz. Belirtilen zamana kadar alınan veriler yazdırılır.
<Geçici Olrk Saklnn Dosyy Bellek Alım Gelen Kutusn İlet>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>  <Faks/I-Faks Gl Kt Ayarla>
Alınan belgeler bir hata vb. nedeniyle bastırılamıyorsa otomatik olarak Bellek Alımı Gelen Kutusu'na iletilip iletilmeyeceklerini belirtebilirsiniz. Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Belleğe Alma)
<Alım Hataları için Her zaman Bildirim Gönder>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Gönderenin I-faksın başarıyla alınmadığından bilgilendirilip bilgilendirilmeyeceğini seçebilirsiniz.
<ECM Alım>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Faks Ayarları>
Hata Düzeltme Modu (ECM) kullanarak faks alabilirsiniz.
<Faks Alım Sonucu Raporu>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Faks Ayarları>
Faks İletim Sonucu Raporu, faksların doğru alınıp alınmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir rapordur. Makine, belgeler alındıktan sonra veya yalnızca bir alım hatası oluştuğunda bu raporu otomatik olarak yazdıracak şekilde ayarlanabilir. Faks Alım Sonucu Raporu
<Gizli Faks Gl. Kt. Alım Raporu>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Faks Ayarları>
Gizli Faks Gelen Kutusu Alım Raporu, belgelerin Gizli Faks Gelen Kutusu'nda doğru alınıp alınmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir rapordur. Makine, belgeler alındıktan sonra bu raporu otomatik olarak yazdıracak şekilde ayarlanabilir. Gizli Faks Gelen Kutusu Alım Raporu
<Alım Başlangıç Hızı>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Faks Ayarları>
Alma başlangıç hızını değiştirebilirsiniz. Hattın kötü nitelikli olması nedeniyle belgenin alınmaya başlanmasında güçlük olduğunda bu ayar yardımcı olur.
<Alım Şifresi>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Faks Ayarları>
ITU-T standart parolası ayarlayabilirsiniz. ITU-T standardını kullanan başka bir taraftan alınan belgede alt adres ayarlanmamışsa bir alım parolası kontrolü gerçekleşir. Bulunan parola bu ayarla ayarlanmış parola ile eşleşmiyorsa veya parola belgeye eklenmemişse, belge alınmaz.
6W2C-0FF