Faks Gönderme İşlevlerini Kısıtlama

Faks gönderme için çeşitli kısıtlamalar ayarlayarak gönderme hatalarını ve üçüncü taraflara bilgi sızıntısını önleyebilirsiniz. Bu ayarları yapılandırmak için Administrator ayrıcalıkları gereklidir.

Göndermeden Önce Faks Numaralarını Onaylama

Yanlış numara çevirmeyi önlemek için, kullanıcıların faks göndermeden önce onay için faks numarasını iki kez girmesini isteyebilirsiniz. Bu ayar DeviceAdmin ayrıcalıklarıyla da yapılandırılabilir.
  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>  <Girilen Faks No'yu Onayla>  <Açık>  <Tamm>

Bilgisayardan Faks Göndermeyi Kısıtlama

Kullanıcıların bir bilgisayardan faks göndermesini yasaklayabilirsiniz (Bilgisayarınızdan Faks Gönderme (PC Faks)). Bu ayar DeviceAdmin ayrıcalıklarıyla da yapılandırılabilir.
  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>  <Sürücü İlt. Faks'a İzin Ver>  <Kapalı>  <Tamm>

Faks Hedefleri için Onay Ekranı Görüntüleme

Makineyi bir faks hedefine faks gönderirken onay ekranı gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunun yapılması faks gönderme hatalarını önlemeye yardımcı olabilir.
  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>  <Faks Hdf Dahilse Gönderim Öncesi Onayla>  <Açık>  <Sadece Sıralı Yayın İçin> veya <Tümü>  <Tamm>      <Ayar Değş. Uygula>  <Evet> seçeneğini belirleyin
Sıralı yayına izin verilmiyorsa <Sadece Sıralı Yayın İçin> ve <Tümü> seçenei belirlenemez (Sıralı Yayını Kısıtlama).
Göndermeden önce faks numarasını onaylama fonksiyonu (Göndermeden Önce Faks Numaralarını Onaylama) etkin olduğunda, yalnızca bir hedef varsa onay ekranı gösterilmez.

Sıralı Yayını Kısıtlama

Kullanıcıların art arda birden fazla alıcıya faks göndermesine olanak tanıyan sıralı yayın fonksiyonunu kısıtlayabilirsiniz.
  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>  <Faks Hedefi Dahilse Sıralı Yayını Kısıtla>  <Açık>  <Tamm>      <Ayar Değş. Uygula>  <Evet>

Günlükten Göndermeyi Kısıtlama

Kullanıcıların günlükten daha önce kullanılmış bir hedefi belirtebilmesini yasaklayabilirsiniz. Bu ayarı yapılandırdıktan sonra, faks gönderirken daha önce kullanılmış hedefler günlükten seçilemez.
  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>  <Günlük Kaydından Yen. Gönderimi Kısıtla>  <Açık>  <Tamm>
6W2C-09X