Durumu ve Günlükleri Kontrol Etme

İşlenmeyi bekleyen belgelerin durumunu ve işlenmiş belgelerin günlüklerini denetlemek için Uzak UI'yi kullanabilirsiniz. Ayrıca, hata bilgileri ve kalan sarf malzemesi miktarı gibi makine durumu bilgilerini denetleyebilirsiniz.
Kişisel kimlik doğrulama yönetimi kullanıldığında, <Durum Dentlm> ekranında kullanıcıların diğer kullanıcıların işleri üzerinde işlem yapmasını kısıtlayabilirsiniz. <Diğer Kullanıcı İşlerine Erişimi Kısıtla>

Kopya/Yazdırma Durumunu Denetleme

Kopyalanmak veya yazdırılmak üzere bekleyen belgelerin durumunu denetleyebilirsiniz. Ayrıca, bir belgeyi diğerlerinden önce çıkarabilir veya belgeyi iptal edebilirsiniz.
Uzak UI'yi başlatın [Copy/Print] altında  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status]

Fonksiyon seçimi

Denetlemek istediğiniz işlevi seçip [Display] seçeneğine tıklayın.

İşlem düğmeleri

[Cancel]: Kopyalama veya yazdırma işlemi iptal edilir. İptal edilen belge silinir ve kurtarılamaz.
[Print Next]: Geçerli belge tamamlandıktan hemen sonra belge çıkarılır.
[Pause]: Bilgisayardan yazdırılmakta olan belgeler duraklatılır. Kopyalanmakta olan belgeleri duraklatamazsınız. Duraklatılmış bir belgeyi yazdırmaya devam etmek için [Resume] düğmesine basın.

Belge simgesi

Belgeyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için simgeye tıklayın.

Gönderilen/Alınan Belgelerin Durumunu Denetleme

Gönderilmeyi bekleyen faks ve e-postaların, alınan faksların ve iletilmeyi bekleyen faksların durumunu denetleyebilirsiniz. Ayrıca, belge gönderme ve alma işlemini iptal edebilirsiniz.
Uzak UI'yi başlatın [Send] veya [Receive] altında  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status]

Fonksiyon seçimi

Denetlemek istediğiniz işlevi seçip [Display] seçeneğine tıklayın.

[Cancel]

Belge gönderme veya alma işlemi iptal edilir. İptal edilen belge silinir ve kurtarılamaz.

Belge simgesi

Belgeyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için simgeye tıklayın.

Depolanan Belgelerin Durumunu Denetleme

Depolanmak üzere bekleyen belgelerin durumunu denetleyebilirsiniz. Ayrıca, belge depolama işlemini iptal edebilirsiniz.
Uzak UI'yi başlatın [Store] altında  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status]

[Cancel]

Belge depolama iptal edilir. İptal edilen belge silinir ve kurtarılamaz.

Belge simgesi

Belgeyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için simgeye tıklayın.

İş Günlüğünü Denetleme

Kıpyalanan, yazdırılan, gönderilen, alınan veya depolanan belgeler için bir günlük görüntüleyebilirsiniz.
Uzak UI’yi başlatın  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format...]

Günlük verileri aktarılabilir ve bilgisayarda bir CSV dosyası (*.csv) olarak kaydedilebilir.

Fonksiyon seçimi

Denetlemek istediğiniz işlevi seçip [Display] seçeneğine tıklayın. Gösterilen fonksiyonlar, makinenizin modeline ve isteğe bağlı ekipmanlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Makine Durumunu Denetleme

Hata bilgileri, kalan kağıt ve toner miktarı, takılı isteğe bağlı ekipmanlarla ilgili bilgi ve şimdiye kadar yazdırılan toplam sayfa sayısı gibi makine hakkındaki çeşitli bilgileri denetleyebilirsiniz.
Uzak UI'yi başlatın  [Status Monitor/Cancel]  Denetlemek istediğiniz öğeyi seçin
6W2C-0A6