Makineyi KAPALI Duruma Getirme/Yeniden Başlatma

Makineyi kapatmak veya yeniden başlatmak için Uzak UI'yi kullanabilirsiniz.
Makine KAPALI duruma getirildiğinde veya yeniden başlatıldığında, yazdırılmakta veya gönderilmekte olan tüm belgeler iptal edilir.

Makineyi Kapatma

Uzak UI'yi başlatın  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start]

Makinenin Yeniden Başlatılması

Uzak UI'yi başlatın  [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK]
Yeniden başlatma sonrasında isteğe bağlı ekipman tanınmazsa
Makine yeniden başlatıldıktan sonra isteğe bağlı ekipmanı tanımayabilir. Böyle bir durumda isteğe bağlı ekipmanı KAPALI ve sonra tekrar AÇIK duruma getirin.
6W2C-0A7