Görsel Mesaj Fonksiyonunu Yapılandırma

Görsel Mesaj fonksiyonu basit içerik ve mesajları dokunmatik panel ekranında görüntülemenize olanak tanır.
Yöneticiden gelen mesajları veya olay bildirimlerini vb. dokunmatik panel ekranında görüntülemek, makinenin ofiste bir bilgi paylaşım aracı olarak kullanılmasını sağlar.
İçerik aşağıdaki zamanlarda gösterilir.
<Giriş Ekranı Görüntüleme Ayarları> seçeneği <Cihaz İşlemi Başl. Görüntüle> olarak ayarlandığında: [After Login] veya [After Logout/Auto Reset] seçeneğini belirleyin
<Giriş Ekranı Görüntüleme Ayarları> seçeneği <Fonk Seçildğnd Görüntüle> olarak ayarlandığında: Otomatik Sıfırlama modu başladıktan sonra gösterilir
<Kullanıcı Kimlik Doğr. Kullan> seçeneği <Kapalı> olarak ayarlandığında: Otomatik Sıfırlama modu başladıktan sonra gösterilir
Görsel Mesaj fonksiyonu ayarlandığında içerik Ana Ekran sayfasındaki <Görsel Mesaj> alanından denetlenebilir.
Bir dosya sunucusunda veya aynı ağ üzerindeki başka bir Canon çok fonksiyonlu yazıcının Gelişmiş Kutusu’nda kayıtlı bir dosyayı görüntülenecek içerik olarak ayarlayın. Diğer Cihazlarla Çalışma
Ayrıca bir proxy sunucusu üzerinden İnternet üzerindeki bir web sitesini de içerik olarak ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon için kullanılan proxy ayarları, <Proxy Ayarları> menüsündeki ayarlarla aynıdır.
Zorunlu bekletmeli yazdırma fonksiyonu etkinse ve [Display When Print Job Starts] onay kutusu seçiliyse yazdırma başladığında içerik gösterilir.
1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[License/Other] [Visual Message Settings]  [Display Settings] seçeneğine tıklayın.
4
[Display Visual Message Screen] onay kutusunu işaretleyin ve gerekli ayarları belirtin.
[Content to Display]
[SMB]
Görüntülenecek içeriğe [SMB] üzerinden erişmek için onay kutusunu işaretleyin.
[HTTP/WebDAV]
Görüntülenecek içeriğe [HTTP/WebDAV] üzerinden erişmek için onay kutusunu işaretleyin.
[File Path:]
Görüntülenecek içerik yolunu girin.
Örnek:
[SMB]: \\server01\share\signage.jpg
[HTTP/WebDAV]: https://webdav-server1/signage.html
[User Name:]/[Password:]
Gelişmiş Alan veya dosya sunucusunda oturum açmak için gereken kullanıcı adı ve parolayı girin.
[Confirm Certificate for TLS Communication]/[Add CN to Verification Items]
Bağlantı kurarken TLS sunucusunun ve CN’sinin (Ortak Ad) doğrulanıp doğrulanmayacağını belirleyin.
[When to Display]
[After Login]
Oturum açtıktan sonra içeriği görüntülemek için bu onay kutusunu seçin.
[After Logout/Auto Reset]
Oturumu kapattıktan veya Otomatik Sıfırlama modu başladıktan sonra içeriği görüntülemek için bu onay kutusunu seçin.
[Display When Print Job Gets Started]
[Display When Print Job Starts]
Yazdırma başladığında içeriği görüntülemek için bu onay kutusunu seçin.
<Giriş Ekranı Görüntüleme Ayarları> seçeneği <Cihaz İşlemi Başl. Görüntüle> olarak ayarlandığında [When to Display] onay kutusu seçilebilir
5
[OK] seçeneğine tıklayın.
Otomatik Sıfırlama modu başladıktan sonra <Oto Sıfırlama Zamanı> seçeneğini bir dakika daha uzun ayarlayın.
Görüntülenebilecek dosya biçimleri ve veri boyutları hakkında bilgi için bkz. Yönetim Fonksiyonları.
Bu ayar yalnızca Administrator ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı tarafından belirtilebilir.
Bu ayar alınabilir/aktarılabilir. Birden fazla cihazda aynı bildirimi görüntülemek için aynı ayar birden fazla cihaza alınabilir (yalnızca Görsel Mesaj fonksiyonunu destekleyen Canon cihazları) . Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
[File Path:] bu ayarla alınır/aktarılır. Gelişmiş Alan içindeki bir dosya belirtilir ve aktarma makinesinde görüntülenirse, dosyanın mevcut olduğu yolu [File Path:] alanında belirtin.
Oturum açma işlemleri gerçekleştirecekseniz Görsel Mesaj ekranını kapattıktan sonra gerçekleştirin. Makinede Oturum Açma
6W2C-0C1