<Ağ>

Bu bölümde ağ ayarları açıklanmaktadır.
<Çıktı Raporu>
  <Tercihler> <Ağ>
<Ağ> içindeki ayarları yazdırabilirsiniz. Ayarların Listesini Yazdırma
<Ağ Bağlantı Ayarı Değişikliklerini Onayla>
  <Tercihler> <Ağ>
Bu ayar <Açık> yapılırsa ağ ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ağ bağlantıları ile ilgili hatalar oluşursa makinenin dokunmatik panel ekranında bir hata mesajı görünür. Ağ Ayarı Kilidini İptal Etme
<IPv4 Kullan>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv4 Ayarları>
IPv4'ün kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın. IPv4 Adresi Ayarlama
<IP Adresi Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv4 Ayarları>
IPv4 adresini belirtin. IPv4 Adresi Ayarlama
<DHCP Seçeneği Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv4 Ayarları>
DHCP için isteğe bağlı ayarları belirtin. DHCP Sunucusu Kullanma
<PING Komutu>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv4 Ayarları>
IPv4 adresinin düzgün ayarlanıp ayarlanmadığını test eder. Bir IPv4 Adresi için Bağlantı Testi Yapma
<IPv6 Kullan>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv6 Ayarları>
IPv6'nın kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. IPv6 Adresi Ayarlama
<Durum Bilgisi Olmayan Adres Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv6 Ayarları>
IPv6'nın durum bilgisi olmayan adresini belirtin. IPv6 Adresi Ayarlama
<Manüel Adres Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv6 Ayarları>
IPv6 adresini manüel olarak belirtin. IPv6 Adresi Ayarlama
<DHCPv6 Kullan>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv6 Ayarları>
DHCP sunucusundan IPv6 adresi alınıp alınmayacağını belirtin. IPv6 Adresi Ayarlama
<PING Komutu>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv6 Ayarları>
IPv6 adresinin doğru belirtilip belirtilmediğini kontrol edin. Bir IPv6 Adresi için Bağlantı Testi Yapma
<Sadece Durum Bilgisi Olan Adres Önekini Al>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv6 Ayarları>
DHCPv6 kullanılarak DHCP sunucusundan durum bilgisi olmayan adresin yalnızca ilk yarısının alınıp alınmayacağını belirtin.
<DHCP Seçeneği Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv6 Ayarları>
DHCP için isteğe bağlı ayarları belirtin. DHCP Sunucusu Kullanma
<DNS Sunucu Adresi Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <DNS Ayarları>
DNS sunucusu adres ayarlarını belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
<DNS Ana Makine Adı/Alan Adı Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <DNS Ayarları>
Ana makine adını ve makinenin alan adını belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
<DNS Dinamik Güncelleme Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <DNS Ayarları>
Ana makine adı ile IP adresi arasındaki eşleme DHCP gibi bir ortamda değiştirildiğinde otomatik güncelleme yapılıp yapılmayacağını belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
<mDNS Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <DNS Ayarları>
DNS sunucusu olmayan bir sistemde DNS fonksiyonunu kullanma ayarlarını belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
<Bilgisayar Adı/Çalışma Grubu Adı Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
Ağdaki makinenin adını ve ait olduğu çalışma grubunun adını belirtin. Ortamınızın çalışma grupları yoksa Windows'ta bir çalışma grubu oluşturun ve o çalışma grubunun adını girin.
<SMB İstemcisi Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
Makine SMB istemcisi olarak ağa bağlandığında kullanılacak ayarları belirtin. SMB Ayarlarını Yapma
<SMB İstemcisi Versiyonunu Belirle>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
SMB istemcisi ile kullanılacak SMB sürümünü belirtin. SMB Ayarlarını Yapma
<WINS Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
Windows İnternet Ad Hizmeti (WINS) ayarlarını belirtin. WINS Ayarlarını Yapma
<LPD Baskı Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
LPD yazdırma ayarlarını belirtin. LPD yazdırma kullanmak için <Açık> seçeneğine basın ve bir iletişim hatası vs. nedeniyle yazdırma verileri alınamadığında işin otomatik olarak iptal edileceği zamanı ayarlayın.
<RAW Baskı Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
RAW yazdırma ayarlarını belirtin. RAW yazdırma kullanmak için <Açık> seçeneğine basın ve iki yönlü iletişim kullanılıp kullanılmayacağını ve bir iletişim hatası vs. nedeniyle yazdırma verileri alınamadığında işin otomatik olarak iptal edileceği zamanı ayarlayın.
<SNTP Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
Basit Ağ Zamanı Protokolü (SNTP) için ayarları belirtin. SNTP Ayarlarını Yapma
<FTP Baskı Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
FTP yazdırma ayarlarını belirtin. FTP yazdırma kullanmak için <Açık> seçeneğine basın ve ihtiyaca göre <Kullanıcı Adı> ve <Parola> ayarlarını belirleyin.
<FTP Baskı İşinin Adını Görüntülemek İçin UTF-8 Kullan>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
FTP yazdırması yaparken dosya adlarını görüntülemek için UTF-8 kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.
<WSD Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
WSD ayarlarını belirtin. Yazdırma uygulamasında WSD (Aygıtlar üzerinde Web Hizmeti) kullanmak için <WSD Yazdırma Kullan> öğesini <Açık> olarak ayarlayın. Makineye yönelik bilgileri almak amacıyla WSD kullanmak için <WSD Göz Atma Kullan> öğesini <Açık> olarak ayarlayın.
WSD Tarama fonksiyonunu kullanmak için <WSD Tarama Kullan> öğesini <Açık> olarak ayarlayın. WSD'yi Kullanma
<FTP PASV Modu Kullan>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
FTP PASV modunun kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. FTP’nin PASV Modunu Ayarlama
<IPP Baskı Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
IPP yazdırma ayarlarını belirtin. IPP yazdırması kullanmak için <Açık> seçeneğine basın ve yalnızca TLS (IPP yazdırması) ile şifrelenmiş iletişim verilerine izin verilip verilmeyeceğini ve IPP kimlik doğrulamasının kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.
<Çoklu Yayın Keşif Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
Çoklu yayın keşfi ayarlarını belirtin. Aygıt Yönetim Sistemlerinden Makineyi İzleme
<Sleep Mode Notification Settings>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
Uyku modu bildirimlerinin ağa çoklu yayın olarak gönderilme ayarlarını belirtin.
<HTTP Kullan>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
HTTP ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
<TLS Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
Bir makinenin TLS şifreli iletişimini kullandığını onayladıktan sonra kullanılacak anahtar çiftini, TLS sürümünü ve şifreleme algoritmasını ayarlayabilirsiniz. TLS için Anahtar ve Sertifika Yapılandırma
<Proxy Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
Proxy için ayarları belirtin. Proxy Ayarlama
<Kml Doğr. Yön. Modndykn Kml Doğr. Bilgisini Doğrula>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
V4 yazıcı sürücüsünü kullanarak yazdırırken makinenin kimlik doğrulama bilgilerini kontrol edip etmeyeceğini belirtin.
<IPSec Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
IPSec ayarlarını belirtin. IPSec Ayarlarını Yapılandırma
<TCP/IP Option Settings>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
TCP seçenek penceresi ölçeğini ve MTU boyutunu belirtin.
<Network Link Scan Kullan>
  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
Network Link Scan kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.
<SNMP Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ>
SNMP ayarlarını belirtin. SNMP Yoluyla İzleme ve Kontrol Etme
<Ana Bilg. Kaynakları MIB'sini RFC2790'a Formatla>
  <Tercihler> <Ağ>
Ana makine kaynakları MIB'inin RFC2790 teknik özellikleri ile uyumlu olup olmadığını belirtin.
<Atanan Port Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ>
Canon sürücülerinden veya yardımcı program yazılımlarından makinenin ayrıntılı bilgilerinin yapılandırılıp yapılandırılmayacağını veya bunlara başvurulup başvurulmayacağını belirtin.
<Atanmış Port Kml Doğrulaması Yöntemi>
  <Tercihler> <Ağ>
Ayrılmış port için kimlik doğrulama yöntemini belirtin.
<Bekletme Fonksiyonunu Kullan>
  <Tercihler> <Ağ>
Makineye gönderilen baskı işlerinin makinenin saklama cihazında biriktirilip biriktirilmeyeceğini belirtin.
<Başlangıçtaki Bağlantı İçin Bekleme Süresi>
  <Tercihler> <Ağ>
Makine başlatıldığında ağa bağlanmak için beklenecek süreyi belirtin. Bir Ağa Bağlanırken Bekleme Süresini Ayarlama
<Ethernet Sürücüsü Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ>
Ethernet sürücüsü ayarlarını belirtin. Ethernet Ayarlarını Yapma
<IEEE 802.1X Ayarları>
  <Tercihler> <Ağ>
IEEE 802.1X ayarlarını belirtin. IEEE 802.1X Kimlik Doğrulaması Ayarlarını Yapılandırma
<Giden Filtresi>
  <Tercihler> <Ağ> <Güvenlik Duvarı Ayarları> <IPv4 Adres Filtresi>
Giden filtresini belirtin. Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme
<Gelen Filtresi>
  <Tercihler> <Ağ> <Güvenlik Duvarı Ayarları> <IPv4 Adres Filtresi>
Gelen filtresini belirtin. Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme
<ICMP Kullanılarak Gönderim/Alıma Daima İzin Ver>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Güvenlik Duvarı Ayarları>  <IPv4 Adres Filtresi>
ICMP iletişimine her zaman izin verilip verilmeyeceğini belirtin.
<Giden Filtresi>
  <Tercihler> <Ağ> <Güvenlik Duvarı Ayarları> <IPv6 Adres Filtresi>
Giden filtresini belirtin. Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme
<Gelen Filtresi>
  <Tercihler> <Ağ>  <Güvenlik Duvarı Ayarları>  <IPv6 Adres Filtresi>
Gelen filtresini belirtin. Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme
<ICMPv6 Kullanılarak Gönderim/Alıma Daima İzin Ver>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Güvenlik Duvarı Ayarları>  <IPv6 Adres Filtresi>
ICMPv6 iletişimine her zaman izin verilip verilmeyeceğini belirtin.
<Giden Filtresi>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Güvenlik Duvarı Ayarları>  <MAC Adresi Filtresi>
Giden filtresini belirtin. Güvenlik Duvarı Ayarlarında MAC Adreslerini Belirtme
<Gelen Filtresi>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Güvenlik Duvarı Ayarları>  <MAC Adresi Filtresi>
Gelen filtresini belirtin. Güvenlik Duvarı Ayarlarında MAC Adreslerini Belirtme
<IP Adresi Blok Kaydı>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Güvenlik Duvarı Ayarları>
IP adresi filtresi ile engelleme günlüğünü görüntüler. Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme
<Mopria Kullan>
  <Tercihler>  <Ağ>
Mopria® servisini destekleyen akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlardan verilerin doğrudan yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin. Makineyi Uygulamalar Yoluyla Kullanma
<AirPrint Kullan>
  <Tercihler>  <Ağ>
AirPrint'i destekleyen bir iPhone, iPad, iPod Touch veya Mac'ten doğrudan yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin. AirPrint'i Kullanma
<AirPrint İçin Görüntüleme Hataları>
  <Tercihler>  <Ağ>
AirPrint ile yazdırırken baskı verileriyle ilgili bir sorun nedeniyle baskı beklendiği gibi yapılamıyorsa kumanda panelinde bir hata ekranı görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin.
Bu öğe <Açık> olarak ayarlanırsa kumanda panelinde bir hata ekranı görüntülenir. Hata ekranını kontrol ettikten sonra işi iptal edin. Bu öğe <Kapalı> olarak ayarlanırsa kumanda panelinde bir hata ekranı görüntülenmez ancak iş geçmişinde bu iş <NG> belirtilmiş olarak kalır.
<Google Cloud Print Ayarları>
  <Tercihler>  <Ağ>
Google Cloud Print'i destekleyen bir bilgisayar, akıllı telefon veya tablet vs.den doğrudan yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin. Google Cloud Print'i Kullanma
<Cihaz Konum Bilgileri Ayarları>
  <Tercihler>  <Ağ>
Cihaz konum bilgisi ayarlarını belirtin. AirPrint'i Kullanma
<Arabirim Seçin>
  <Tercihler>  <Ağ>
Kablolu LAN mı, Kablosuz LAN mı yoksa aynı anda hem Kablolu hem de Kablosuz LAN mı kullandığınızı belirtin. Kablolu LAN'ı veya Kablosuz LAN'ı Seçme
<Kablosuz LAN Ayarları>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Kablosuz LAN>
Kablosuz LAN ayarlarını belirtin. Kablosuz LAN'a bağlanma
<Kablosuz LAN Bilgisi>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Kablosuz LAN>
Kablosuz LAN'ın ayar bilgilerini görüntüler. Kablosuz LAN ayarlarını ve bilgilerini kontrol etme
<Güç Tasarrufu Modu>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Kablosuz LAN>
Makinenin kablosuz LAN yönlendirici tarafından gönderilen sinyallere göre güç tasarrufu moduna düzenli aralıklarla ayarlanıp ayarlanmayacağını belirtin. Kablosuz LAN'a bağlanma
<Doğrudan Bağlantı Kullan>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantı kullanıp kullanılmayacağını belirtin. Doğrudan Bağlama
<Doğrudan Bağlantı Tipi>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantının tipini seçin. Doğrudan Bağlama
<Wi-Fi Direct için Cihaz Adı>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantılar (Wi-Fi Direct) için kullanılacak cihaz adını belirtin.
<Doğrudan Bağlantı Oturumunun Sonuna Kadarki Süre>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantı kullanarak iletişim yapılırken hiçbir veri iletimi/alımı olmadan uzun bir süre geçtiğinde iletişimin otomatik olarak sonlandırılacağı süreyi belirtin.
<Erişim Noktası Modu Ayarları>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Erişim noktası modunun ayarlarını belirtin.
<SSID/Ağ Anahtarı Belirlenmişse Daima Etkin Tut>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
<Erişim Noktası Modu Ayarları> içinde <Kullanılacak SSID'yi Belirle> ve <Kullanılacak Ağ Anahtarını Belirle> etkinleştirilirse <Mobil Portal> içinde <Doğrudan Bağlantı> kullanılırken doğrudan bağlantılar <Etkinleştir> seçeneğine basmadan yapılabilir.
<Doğrudan Bağlantı İçin IP Adresi Ayarları>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantı kullanarak bağlanan mobil cihazlara dağıtılacak IP adresini belirtin.
<Kişisel SSID ve Ağ Anahtarı Ayarları>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantı kullanarak oturum açar ve bağlanırken her kullanıcı için SSID'i ve ağ anahtarını belirtin. SSID'i ayarlamak için <Özel SSID Kullan> öğesini <Açık> olarak ayarlayın ve SSID'i girin. Ağ anahtarını ayarlamak için <Özel Ağ Anahtarını Kullan> öğesini <Açık> olarak ayarlayın ve ağ anahtarını girin.
<Girişte/Çıkışta Doğr. Bağlantıyı Otomatik Etkinleştir/Devredışı Bırak> öğesi <Açık> olarak ayarlanırsa oturum açarken <Mobil Portal>  <Doğrudan Bağlantı> <Etkinleştir> seçeneklerine basmadan doğrudan bağlantılar yapılabilir.
<Baskı İşleri İçin Giriş Adını Kull. Adı Olrk Kullan>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Oturum açma adının doğrudan bağlantı kullanılarak yazdırılan baskı işlerinin kullanıcı adı olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin.
<IP Adresi Ayarları>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları>
Aynı anda hem kablolu hem de kablosuz LAN kullanırken kablosuz LAN (alt hat) ile kullanılacak IPv4 adresini belirtin.
<Mobil Cihazlarla İletişim İçin Öncelik Hattı>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları>
Aynı anda hem kablolu LAN (ana hat) hem de kablosuz LAN (alt hat) kullanırken mobil cihazların bağlanacağı hattı seçin.
<Alt Hat için Fonksiyonları Kısıtla>
  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları>
Aynı anda hem kablolu LAN (ana hat) hem de kablosuz LAN (alt hat) kullanırken alt hat (kablosuz LAN) ile kullanılabilen fonksiyonları kısıtlar. Bunu <Açık> olarak ayarlarsanız alt hat (kablosuz LAN) ile kullanılabilen fonksiyonlar LPD yazdırma, RAW yazdırma ve SNMP ile sınırlanır.
6W2C-0F2