Makineye Güvenlik İlkesi Uygulama

Kuruluşların temel bilgi güvenliği amaçlarını ve standartlarını tanımlayan bir güvenlik ilkesi edinmesi yaygın bir uygulamadır. Kuruluşlarda bilgisayar ve çok fonksiyonlu yazıcı gibi bilgi aygıtlarının bu ilke ve standartlara uygun olarak yönetilmesi gerekmektedir. Bu makinede, güvenlik ilkesiyle ilgili birçok ayar Uzak UI üzerinden toplu olarak yönetilebilir ve ayarları yalnızca bilgi güvenliği yöneticisinin değiştirebilmesi için özel bir parola oluşturulabilir. Bu ayarları yapılandırmadan önce Uzak UI'nin TLS kullanacak şekilde ayarlandığından emin olun. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
Güvenlik ilkesi ayarlarının amacı aslında bilgi sızıntısını önlemek yerine bilgi güvenliğiyle ilgili tüm fonksiyon ve ayarları yönetmektir.
6W2C-08F