Güvenlik İlkesi Ayar Öğeleri

Makinenin güvenlik ilkesiyle ilgili ayar öğeleri aşağıda açıklanmıştır. Ayar ekranında uygulamak istediğiniz öğelerin onay kutularını işaretleyin.

[Interface]

[Wireless Connection Policy]
Kablosuz bağlantıları yasaklayarak yetkisiz erişimi engeller.
[Prohibit Use of Direct Connection]
<Doğrudan Bağlantı Kullan> ve <SSID/Ağ Anahtarı Belirlenmişse Daima Etkin Tut> seçeneği <Kapalı> olarak ayarlanır. Makineye mobil aygıtlardan erişmek mümkün değildir.
[Prohibit Use of Wireless LAN]
<Kablolu/Kablosuz LAN Seçin>, <Kablolu LAN> olarak ayarlanır. Makineyle kablosuz bir LAN yönlendirici veya erişim noktası üzerinden kablosuz bağlantı kurmak mümkün değildir.
 
[USB Policy]

USB bağlantısını engelleyerek yetkisiz erişim ve veri ihlallerini önleyin.
[Prohibit use as USB device]
<USB Cihazı Olarak Kullan>, <Kapalı> olarak ayarlanır. USB ile bir bilgisayara bağlanmak mümkün değildir.
[Prohibit use as USB storage device]
<USB Saklama Cihazı Kullan>, <Kapalı> olarak ayarlanır. USB depolama cihazlarını kullanmak mümkün değildir.

[Network]

[Communication Operational Policy]
İmzaların ve sertifikaların doğrulanmasını zorunlu tutarak iletişim güvenliğini artırır.
[Always verify signatures for SMS/WebDAV server functions]
Güvenlik politikasının makineye uygulanması için bir ayar öğesi yoktur.
-
[Always verify server certificate when using TLS]
Aşağıdaki ayarlar <Açık> olarak ayarlanır ve <CN> seçeneğine bir onay işareti eklenir.
<WebDAV İlt İçin TLS Sertifikasını Onayla>
<SMTP İlt İçin TLS Sertifikasını Onayla>
<POP Alım İçin TLS Sertifikasını Onayla>
<Ağ Erişimi İçin TLS Sertifikasını Onayla>
<AddOn Uyg. Kullanarak TLS Sertifikasını Onayla>
<LDAP Sunucusu Erişimi İçin TLS Sertifikasını Onayla>
Aşağıdaki ayarlar <Açık> olarak ayarlanır.
[Google Cloud Print Settings] [Verify Server Certificate]
[Google Cloud Print Settings] [Add CN to Verification Items]
[License/Other] [Visual Message Settings] [Confirm Certificate for TLS Communication]
[License/Other] [Visual Message Settings] [Add CN to Verification Items]
TLS iletişimi sırasında ortak adlara sahip dijital sertifikalar için doğrulama yapılır.
[Prohibit cleartext authentication for server functions]
<FTP Baskı Ayarları> içindeki <FTP Yazdırma Kullan> seçeneği <Kapalı> olarak, <E-Posta/I-Faks Ayarları>  <İletişim Ayarları> içindeki <SMTP Alım> seçeneği <Daima TLS> olarak, <Ağ> içindeki <Atanmış Port Kml Doğrulaması Yöntemi> seçeneği <Mod 2> olarak ayarlanır. Makineyi sunucu olarak kullanırken, düz metin kimlik doğrulama ve düz metin kimlik doğrulamasını kullanan işlevler kullanılamaz.
[Prohibit use of SNMPv1]
<SNMP Ayarları> bölümündeki <SNMPv1 Kullan> öğesi <Kapalı> olarak ayarlanır. Bilgisayardan aygıt bilgisi alırken SNMPv1'i kullanmak mümkün değildir.
[Always verify server certificate when using TLS] onay kutusu işaretlense bile bu ayar IEEE 802.1X ağlarıyla iletişim için geçerli değildir.
[Prohibit cleartext authentication for server functions] seçilirse ve cihaz yönetimi yazılımı ya da sürücü sürümü eskiyse, makineye bağlanmak mümkün olmayabilir. En son sürümleri kullandığınızdan emin olun.
 
[Port Usage Policy]

Kullanılmayan bağlantı noktalarını kapatarak dışarıdan yapılabilecek ihlalleri engeller.
[Restrict LPD port (port number: 515)]
<LPD Baskı Ayarları>, <Kapalı> olarak ayarlanır. LPD yazdırma işlemini gerçekleştirmek mümkün değildir.
[Restrict RAW port (port number: 9100)]
<RAW Baskı Ayarları>, <Kapalı> olarak ayarlanır. RAW yazdırma işlemini gerçekleştirmek mümkün değildir.
[Restrict FTP port (port number: 21)]
<FTP Baskı Ayarları> bölümündeki <FTP Yazdırma Kullan> öğesi <Kapalı> olarak ayarlanır. FTP yazdırma işlemini gerçekleştirmek mümkün değildir.
[Restrict WSD port (port number: 3702, 60000)]
<WSD Ayarları> menüsünde <WSD Yazdırma Kullan>, <WSD Göz Atma Kullan> ve <WSD Tarama Kullan> seçeneklerinin tümü <Kapalı> olarak ayarlanır. WSD işlevlerini kullanmak mümkün değildir.
[Restrict BMLinkS port (port number: 1900)]
Güvenlik politikasının makineye uygulanması için bir ayar öğesi yoktur.
-
[Restrict IPP port (port number: 631)]
<IPP Baskı Ayarları> ve <Mopria Kullan> seçeneklerinin tümü <Kapalı> olarak ayarlanır. IPP veya Mopria™ kullanmak mümkün değildir.
[Restrict SMB port (port number: 139, 445)]
Güvenlik politikasının makineye uygulanması için bir ayar öğesi yoktur.
-
[Restrict SMTP port (port number: 25)]
<E-Posta/I-Faks Ayarları>  menüsünde <İletişim Ayarları>, <SMTP Alım> seçeneği <Kapalı> olarak ayarlanır. SMTP alımı mümkün değildir.
[Restrict dedicated port (port number: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]
<Atanan Port Ayarları>, <Kapalı> olarak ayarlanır. Atanmış bağlantı noktalarını kullanmak mümkün değildir.
[Restrict Remote Operator's Software port (port number: 5900)]
<Uzak İşletim Ayarları>, <Kapalı> olarak ayarlanır. Uzaktan çalıştırma fonksiyonlarını kullanmak mümkün değildir.
[Restrict mDNS port (port number: 5353)]
<mDNS Ayarları> menüsünde <IPv4 mDNS Kullan> ve <IPv6 mDNS Kullan> seçenekleri <Kapalı> olarak, <Mopria Kullan> seçeneği <Kapalı> olarak ve <Google Cloud Print Settings> içindeki <Use Local Print> seçeneği <Off> olarak ayarlanır. Ağda arama yapmak veya mDNS'i kullanarak otomatik ayarları uygulamak mümkün değildir. Mopria™ kullanmak da mümkün değildir.
[Restrict SLP port (port number: 427)]
<Çoklu Yayın Keşif Ayarları> bölümündeki <Yanıt> öğesi <Kapalı> olarak ayarlanır. Ağda arama yapmak veya SLP'yi kullanarak otomatik ayarları uygulamak mümkün değildir.
[Restrict SNMP port (port number: 161)]
<SNMP Ayarları> menüsünde <SNMPv1 Kullan> ve <SNMPv3 Kullan> seçenekleri <Kapalı> olarak, <Scan for Mobile Görüntüle> seçeneği ise <Kapalı> olarak ayarlanır. Bilgisayardan aygıt bilgisi almak veya SNMP ile ayarları yapılandırmak mümkün değildir.

[Authentication]

[Authentication Operational Policy]
Kayıtlı olmayan kullanıcıların güvenli kullanıcı kimlik doğrulaması kullanarak yetkisiz işlemler gerçekleştirmesini önler.
[Prohibit guest users to use device]
Aşağıdaki ayarlar <Açık> olarak ayarlanır.
<Kullanıcı Yönetimi> <Kimlik Doğrulama Yönetimi> <Kullanıcı Kimlik Doğr. Kullan>
<İşi Kullanıcı Kml Doğr. Olmyn Uzak Cihaza Engelle>
[Login for Unregistered Users:] [Allow unregistered users to log in as Guest User]
<Giriş Ekranı Görüntüleme Ayarları>, <Cihaz İşlemi Başl. Görüntüle> olarak ayarlanır.
[Remote UI Authentication] menüsündeki [Guest Authentication Mode] seçeneği [Authentication Mode:] olarak ayarlanırsa bu değer [Standard Authentication Mode] olur.
Ayrıca, [Remote UI Authentication] menüsünde [Authentication Mode:] için artık [Guest Authentication Mode] seçilemez.
Kayıtlı olmayan kullanıcılar makinede oturum açamaz ve bilgisayarlardan gerçekleştirilen yazdırma işleri iptal edilir.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Yönetici Kılavuzu
[Force setting of auto logout]
<Oto Sıfırlama Zamanı> etkinleştirilir. Belirli bir süre boyunca hiç işlem yapılmazsa kullanıcı oturumu otomatik olarak kapatılır. Uzak UI ekranında [Time Until Logout:] seçeneğini belirleyin.
 
[Password Operational Policy]

Parola işlemleri için katı limitler uygular.
[Prohibit caching of password for external servers]
<Kimlik Doğr. Parolasının Önbelleğe Alınmasını Engelle> seçeneği <Açık> olarak, [Save authentication information for login users] seçeneği ise [Kapalı] olarak ayarlanır. Bir dış sunucuya erişirken kullanıcıların her zaman parola girmesi gerekir.
[Display warning when default password is in use]
<Varsayılan Parola Kullanımda İken Uyarı Görüntüle>, <Açık> olarak ayarlanır. Makinenin varsayılan fabrika parolası her kullanıldığında bir uyarı mesajı gösterilir.
[Prohibit use of default password for remote access]
<Uzaktan Erişim İçin Vars. Parola Kullanımına İzin Ver>, <Kapalı> olarak ayarlanır. Makineye bir bilgisayardan erişirken varsayılan fabrika parolasını kullanmak mümkün değildir.
 
[Password Settings Policy]

Kullanıcı kimlik doğrulama parolaları için minimum karmaşıklık düzeyi ve geçerlilik süresi belirleyerek üçüncü tarafların parolaları kolayca tahmin etmesini önler.
[Set minimum number of characters for password]
<Minimum Uzunluk Ayarları>, <Açık> olarak ayarlanır. Uzak UI ekranında [Minimum Number of Characters] seçeneği için belirtilenden daha az sayıda karakter içeren bir parola belirlemek mümkün değildir.
[Set password validity period]
<Geçerlilik Süresi Ayarları>, <Açık> olarak ayarlanır. Parola için bir geçerlilik süresi belirlenir. Uzak Kullanıcı Arabirimi ekranındaki [Validity Period:] bölümünde bu süreyi belirtin.
[Prohibit use of 3 or more identical consecutive characters]
<3 vy Daha Fazla Özdeş Ardşk Karkt Kullanmn Yasakla>, <Açık> olarak ayarlanır. Aynı karakterin art arda en az üç kez tekrarını içeren bir parola belirlemek mümkün değildir.
[Force use of at least 1 uppercase character]
<En Az 1 Büyük Harfli Karakter Kullan>, <Açık> olarak ayarlanır. Parolaların en az bir büyük harf içermesi gerekir.
[Force use of at least 1 lowercase character]
<En Az 1 Küçük Harfli Karakter Kullan>, <Açık> olarak ayarlanır. Parolaların en az bir küçük harf içermesi gerekir.
[Force use of at least 1 digit]
<En Az 1 Hane Kullan>, <Açık> olarak ayarlanır. Parolaların en az bir sayısal karakter içermesi gerekir.
[Force use of at least 1 symbol]
<En Az 1 Sembol Kullan>, <Açık> olarak ayarlanır. Parolaların en az bir sembol içermesi gerekir.
 
[Lockout Policy]

Belirli bir sayıda art arda geçersiz oturum açma girişimi sonrasında kullanıcıların belirli bir süre boyunca oturum açmasını engeller.
[Enable lockout]
<Kilitleme Ayarları> bölümündeki <Kilitlemeyi Etkinleştir> öğesi <Açık> olarak ayarlanır. Uzak UI ekranındaki [Lockout Threshold] ve [Lockout Period] için değerleri belirtir.

[Key/Certificate]

Zayıf şifrelemeyi engelleyerek veya şifrelenmiş kullanıcı parolalarını ve anahtarlarını atanmış bir donanım bileşenine kaydederek önemli verileri koruyun.
[Prohibit use of weak encryption]
<Zayıf Şifreleme Kullanımını Engelle>, <Açık> olarak ayarlanır. Zayıf şifreleme kullanmak mümkün değildir. Onay kutusu işaretli olduğunda [Prohibit use of key/certificate with weak encryption] seçilebilir.
[Prohibit use of key/certificate with weak encryption]
<Zayıf Şifreleme Kullanımını Engelle> bölümündeki <Anahtar/Sertifikanın Zayıf Şifr. İle Kullanımını Engelle> öğesi <Açık> olarak ayarlanır. Zayıf şifrelemeye sahip bir anahtar veya sertifika kullanmak mümkün değildir.
[Use TPM to store password and key]
Güvenlik politikasının makineye uygulanması için bir ayar öğesi yoktur.
-

[Log]

Günlüklerin kaydedilmesini isteyerek makinenin nasıl kullanıldığını düzenli aralıklarla sorgulayabilirsiniz.
[Force recording of audit log]
<İş Günlük Kaydını Görüntüle> seçeneği <Açık> olarak, <İş Günlük Kaydını Görüntüle> içindeki <Yönetim Yazılımı ile İş Günlük Kaydını Al> seçeneği <İzin Ver>, <Denetim Günlük Kaydını Kaydet> seçeneği <Açık> olarak, <Ağ Kml Doğr. Günlük Kaydını Geri Al> seçeneği <Açık> olarak ve <Baskı İşleri İçin Giriş Adını Kull. Adı Olrk Kullan> seçeneği <Açık> olarak ayarlanır. Denetim günlükleri her zaman kaydedilir.
[Force SNTP settings]
<SNTP Ayarları> bölümündeki <SNTP kullan> öğesi <Açık> olarak ayarlanır. SNTP aracılığıyla zaman senkronizasyonu gereklidir. Uzak UI ekranında [NTP Server Address] için bir değer girin.

[Job]

[Printing Policy]
Yazdırma sırasında bilgi sızıntısını önler.
[Prohibit immediate printing of received jobs]
Aşağıdaki ayarlar <Açık> olarak ayarlanır.
Fax/I-Fax Gelen Kutusu’nda <Faks Belleği Kilidi>
Fax/I-Fax Gelen Kutusu’nda <I-Faks Bellek Kilidi>
<Faks/I-Faks Gl Kt Ayarla> <Faks Belleği Kilidini Kullan>
<Faks/I-Faks Gl Kt Ayarla> <I-Faks Bellek Kilidini Kullan>
<Zorunlu Tutma>
<İletim Hatalaı Olan Dosyaları Kullan>, <Sakla/Yazdır> olarak ayarlanır.
<Bellek Kilidi Bitiş Saati>, <Kapalı> olarak ayarlanır.
<Zorunlu Tutma> çalışma koşulları için yalnızca <Paylaşılan İş Olarak Tut> seçeneği ayarlanabilir.
Yazdırma işlemleri gerçekleştirilse bilr yazdırma hemen meydana gelmez.
 
[Sending/Receiving Policy]

Hedefler için gönderme işlemlerini ve alınan verilerin nasıl işlendiğini sınırlar.
[Allow sending only to registered addresses]
<Yeni Hedefleri Kısıtla> menüsünde <Faks>, <E-Posta>, <I-Faks> ve <Dosya> seçenekleri <Açık> olarak ayarlanır. Yalnızca Adres Defterinde kayıtlı olan hedeflere göndermek mümkündür.
[Force confirmation of fax number]
<Girilen Faks No'yu Onayla>, <Açık> olarak ayarlanır. Onay için kullanıcıların faks gönderirken faks numarasını yeniden girmeleri gerekir.
[Prohibit auto forwarding]
<İletim Ayarlarını Kullan>, <Kapalı> olarak ayarlanır. Faksları otomatik olarak iletmek mümkün değildir.

[Storage]

Bilgi sızıntılarını önlemek için makinenin belleğindeki gereksiz verileri silin.
[Force complete deletion of data]
Güvenlik politikasının makineye uygulanması için bir ayar öğesi yoktur.
-
6W2C-08K