Birden Fazla Canon Çok Fonksiyonlu Yazıcının Ayarlarını Senkronize Etme

Ağ üzerindeki birden çok Canon çok fonksiyonlu yazıcının kişiselleştirilmiş verilerini senkronize edebilirsiniz. Bunun yapılması, tek bir makinede belirtilmiş ve kaydedilmiş adres defteri ve Kişisel düğmesinin/Paylaşılan düğmesinin vb. senkronize edilen diğer makinelerde kullanılmasını sağlar. Senkronizasyona dahil olan öğeler hakkında bilgi için bkz. Kişiselleştirilebilen Öğelerin Listesi
Sunucu/İstemci Makine
İstemci Makine
İstemci Makine
Bu makinenin bir sunucu fonksiyonu yoktur. İstemci makine olarak çalışır.
Sunucu fonksiyonu olan makinede sunucu fonksiyonunu etkinleştirin ve bu makineyi istemci makine olarak bağlayın.
Sunucu makine dahil en fazla 10 makine senkronize edilebilir.
İsteğe bağlı ürünlere ve makine yapılandırmasına bağlı olarak senkronize edilen değerler yansıtılamayabilir.
Sunucu makine kendi verilerini senkronize etmeyen bir sunucu makine olarak ya da hem sunucu hem de istemci makine (sunucu/istemci makine) olarak kullanılabilir.
Sunucu makinede istemci fonksiyonlarını başlatmazsanız, sunucu makinede belirtilen veriler istemci makinelere yansıtılmaz.

Senkronizasyon Prosedürü

Senkronizasyonu aşağıda gösterilen şekilde belirtin.
 
 
İlk Denetim
Senkronize edilecek makineler ağa doğru şekilde bağlı mı?
 
 
 
 
 
 
Kullanıcı Verilerini Aktarma
Kullanıcı verilerini yedekleme amacıyla aktarmanız önerilir. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
 
 
 
 
Sunucu Makine Ayarlarını Belirtme
Sunucu makine üzerinde senkronizasyonu başlatın. Prosedürle ilgili bilgi için sunucu fonksiyonuna sahip makinenin talimat kılavuzlarına bakın.
 
 
 
Ayrıntılı Senkronizasyon Ayarlarını Belirtme
Sunucu makine üzerinde ayrıntılı senkronizasyon ayarlarını belirtin. Prosedürle ilgili bilgi için sunucu fonksiyonuna sahip makinenin talimat kılavuzlarına bakın.
 
 
Senkronizasyonu Başlatma
İstemci makineler üzerinde bağlantı hedefini belirtin ve senkronizasyonu başlatın. Ayar Senkronizasyonunu Başlatma
 
 
Senkronizasyonu Denetleme
Ayrıntılı senkronizasyon ayarlarını, kayıtlı kullanıcıları ve sunucu makinesinde bağlı makineleri denetleyin. Prosedürle ilgili bilgi için sunucu fonksiyonuna sahip makinenin talimat kılavuzlarına bakın.
Senkronizasyonu başlattıktan sonra paylaşım kapsamı gibi seçenekleri değiştirmek için tüm istemci makineleri kapatın, sunucu makine üzerindeki ayarları değiştirin ve tüm istemci makineleri tekrar başlatın.
Senkronizasyon, istemci makineler yeniden başlatıldıktan sonra başlar.
Bir istemci makine başlayıp sunucu makineye bağlandıktan sonra, hem sunucu makineye hem de istemci makineye kayıtlı kullanıcı verilerinin üzerine sunucu makinedeki kullanıcı verileri yazılır ve istemci makinede ayarlanan kullanıcı verileri silinir. Kullanıcı verilerini bağlantı kurulacak bir istemci makinede kullanmak için, istemci makineyi başlatmadan önce [Synchronize Custom Settings (Server)] içindeki [Delete User Data] üzerinden sunucu makinedeki ilgili verileri silin.
Art arda başlatılan birden fazla istemci makinedeki aynı kullanıcı verileri için farklı veriler mevcutsa, sunucuya ilk bağlanan istemci makinedeki kullanıcı verileri senkronizasyon için kullanılır.
 : Kullanıcı 1’in verileri
 : Kullanıcı 1’in verileri
 : Kullanıcı 2’nin verileri
 : Kullanıcı 3’ün verileri
İstemci makine A’nın kullanıcı verileri
Sunucuya bağlanan ilk istemci makine.
Kullanıcı 1 ve kullanıcı 2’nin verileri kayıtlıdır.
İstemci makine B’nin kullanıcı verileri
Kullanıcı 1’in diğer verileri ve kullanıcı 3’ün verileri kayıtlıdır.
Sunucu makinede kayıtlı kullanıcı verileri
Sunucu makinede kayıtlı kullanıcı 1’in verileri, istemci makine A’nın verileri kullanılarak senkronize edilir.
Eşitleme başladıktan sonra sunucu makinede veya istemci makinede bir sorun oluşursa, sorunlu makinede makinede paylaşım kapsamı için [Device-Specific (Not Shared)] ayarı yapılmış veriler varsayılan ayarlarına döner ve geri yüklenmez.
Makineler arasında özel ayarları senkronize etmek için makine kimlik doğrulama ayarları ve grup yönetimi ayarları aynı olmalıdır. Aynı kimlik doğrulama ayarlarını belirtme hakkında bilgi için oturum açma uygulamasının talimatlarına bakın. Grup yönetimi ayarları için bir makinedeki ayarların diğer makinelere aktarılması ve alınması önerilir. Grup yönetimi için Departman Kimlikleri kullanıldığında her makine için aynı Departman Kimliklerini kullanın.
Anahtarlıkların ağ yerlerine ilişkin bilgileri senkronize etmek için ağ yerlerinin kaydedilme sırası tüm makinelerde aynı olmalıdır.
Kullanmakta olduğunuz bir makinenin sürümü daha eskiyse, kayıtlı kısayollar ve anahtarlıklar senkronize edilmeyebilir.
Özel ayarların (istemci) senkronizasyonu ve özel ayarların (sunucu) senkronizasyonu başlatılırsa <Maksimum Kullanıcı Sayısı Aşıldığındaki İşlem> seçeneği <En Eski Kullanıcı Ayarlarını Sil> olarak ayarlanır ve değiştirilemez.
Özel ayarların (istemci) senkronizasyonu başlatılırsa, senkronizasyona dahil olan veriler (Adres Defteri dahil) alınamaz veya aktarılamaz. Ayar verilerini alma/aktarma hakkında bilgi için bkz. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma. Özel ayarların senkronizasyonuna dahil olan veriler hakkında bilgi için bkz. Kişiselleştirilebilen Öğelerin Listesi.
6W2C-0C4