Ayar Senkronizasyonunu Başlatma

Senkronizasyonu başlatma ayarlarını belirtmek ve senkronizasyonu başlatmak için Uzak UI’yi kullanın. Kayıt için Administrator ayrıcalıkları gerekir.

Özel Ayarları Senkronize Etme

İstemci makinenin ayarlarını belirtin.
Sunucu fonksiyonu olan makinede sunucu makinenin diğer ayarları gereklidir.
1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Synchronize Custom Settings] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Change Connection Destination...] seçeneğine tıklayın.
4
Gerekli ayarları belirtin.
[Service]
[Start] öğesini seçin.
[Destination Server Address:]
Sunucu makinenin IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Bağlantı noktası numarasını belirtirken "8443" belirtilmelidir. Bağlantı noktası numarası atlanabilir. Bu alan boş bırakılırsa sunucu makine otomatik olarak bulunur.
Örnek ayarlar (IPv4):
IP adresi kullanarak: 192.168.18.138
Ana bilgisayar adı kullanarak: v4.server.canon.com
Örnek ayarlar (IPv6):
IP adresi kullanarak: fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
Ana bilgisayar adı kullanarak: v6.server.canon.com
Bağlantı noktası numarasını belirtirken: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
Atlanacak yönlendirici sayısını girin (üzerinden iletişim kurulacak yönlendirici sayısı). Bu değer çok küçükse sunucu makine ağ bulma ile bulunamayabilir. Yönlendiriciler üzerinden iletişim kurmak istemiyorsanız "1" değerini belirtin.
[User Account ID for Authentication:]/[New Password:]
Sunucu makine olarak kullanılacak makine için Administrator ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı hesabının kimliğini ve parolasını girin.
[Allow custom settings to be applied during operation]
Oturum açtıktan hemen sonra yansıtılamadıysa mümkün olduğunda <Dil/Klavye Değiştir>, <Erişilebilirlik> ve <Kişisel SSID ve Ağ Anahtarı Ayarları> ayarlarını yansıtmak için onay kutusunu seçin.
Aşağıdaki durumlarda 4. adım uygulanmadan senkronizasyon ayarlanabilir.
Senkronize Edilecek makineler aynı yönlendirici içinde olduğunda.
Sunucu makinede <Kullanıcı Kimlik Doğr. Kullan> seçeneği <Açık> olarak ayarlandığında (bkz. <Kullanıcı Kimlik Doğr. Kullan>) oturum açma hizmeti olarak ve Kullanıcı Kimlik Doğrulaması ayarlandığında (bkz. Oturum Açma Hizmetlerini Değiştirme)
İstemci makinelerde [User Account ID for Authentication:] alanına bir değer girilmediğinde (öğe sıfırdır)
Sunucu makine üzerinde özel ayarları senkronizasyon hizmeti başlatıldığında (makine bir sunucu/istemci makineyse, sunucu hizmeti ve istemci hizmeti aynı zamanda başlatılarak ayar değiştirilebilir)
Aynı ağ üzerinde özel ayarları belirtmek için yalnızca bir sunucu makine olduğunda
Sunucu makinenin ağ ayarları hem IPv4 hem de IPv6 içeriyorsa ve IPv6 öncelikliyken istemci makine IPv6’yı devre dışı bırakırsa, istemci makine arama üzerinden bağlantı kuramaz. Hedef sunucu adresinin IPv4 adresini girin.
5
[Change] seçeneğine tıklayın.
6
Makineyi yeniden başlatın. Makineyi KAPALI Duruma Getirme/Yeniden Başlatma
Sunucu fonksiyonu olan makinede senkronizasyon ayarlarını yapılandırmaya devam edin.
Eşitleme için İletişim Günlüğünü Denetleme
Özel ayarları senkronize etmek için ekrandan iletişim günlüğünü denetleyebilirsiniz. Günlük bir dosya olarak da indirilebilir.
Sunucu makine geçici olarak iletişim kuramadığında düzey "Uyarı" olarak kaydedilir.
Kaydedilebilen maksimum veri miktarı aşıldığında ve sunucu makineyle kimlik doğrulaması başarısız olduğunda düzey "Hata" olarak kaydedilir.
Basit Senkronizasyon Ayarları
Özel ayarların senkronizasyonu, aynı yönlendirici içindeki Canon çok fonksiyonlu yazıcıların kumanda panelinden başlatılabilir.
İstemci makine için:
  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>   seçeneğine basıp <Özel Ayarları Senkronize Et (İstemci)> seçeneğini <Etkinleştir> olarak ayarlayın.
Kimlik doğrulama yöntemi olarak Kullanıcı Kimlik Doğrulaması etkinleştirilmelidir.
Senkronizasyonu İptal Ederken Önemli Nokta
Bir istemci makine özel ayarların senkronizasyonunu iptal ettiğinde, istemci makine sunucu makinede kayıtlı her kullanıcının ayarlarını alamayacaktır. Bu nedenle, özel ayarların senkronizasyonu iptal edildikten sonra daha önce istemci makine olan bir makinenin kişiselleştirilmiş verilerinin en son veriler olmayabileceğini unutmayın.
6W2C-0C5