Kullanıcı Bilgilerini CSV Dosyasına Ekleme ve Düzenleme

Bu bölümde, alma veya aktarma için kullanılan bir CSV dosyasındaki her bir sütunun içeriği açıklanmaktadır. CSV dosyalarını düzenlerken bu bölüme bakın.
Ancak, belirli bir sütun için "Değişiklik Gerekli" bölümünde "Hayır" yazıyorsa o sütunun içeriğini değiştirmeyin.
Sütun Adı
Değişiklik Gerekli
Geçerli Karakterler
Geçersiz Karakterler
Uzak UI Ekranı ile Uyumluluk
Notlar
uid
Evet
1 ila 32 karakter
Kontrol karakterleri, tek bayt boşluklar ve şu karakterler:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Alma sırasında girilmelidir.
parola
Evet
ISO885915 karakter kümesinde 0 ila 32 karakter
Kontrol karakterleri
Aktarma sırasında "********" (* x 8) olarak çıkarır.
Parola güncellenirken "********" silinir ve yeni parola ile değiştirilir. Ancak, değişiklikleri alırken, alanı belirtmeden (boş) bıraksanız bile, boş alanla üzerine yazılmaz, bunun yerine mevcut değer korunur.
Değişiklikler alınırken bu öğe atlanırsa, mevcut kullanıcı orijinal parolayı taşır.
cn
Evet
0 ila 32 karakter
Kontrol karakterleri
N/A
cn;lang-ja;phonetic
Evet
0 ila 32 karakter
Kontrol karakterleri
Bkz. "Notlar."
Ekran dili "Japonca” olarak ayarlanırsa "phonetic” olarak gösterilir.
cardIdList
Evet
Kart Kimliği: En fazla sekiz alfanümerik karakterden oluşan bir sayı
En fazla 1.000 öğe belirtebilirsiniz.
Tek bayt olmayan alfanümerik karakterler
-
(N/A)
N/A
mail
Evet
0 ila 256 alfanümerik karakter ve sembolün kombinasyonu
Kontrol karakterleri
N/A
avatorImgPath
Hayır
-
-
Değiştirilemez. Simge görüntüleri belirtilirken otomatik olarak atanır.
dept_id
Evet
En fazla yedi basamaktan oluşan bir sayı.
Tek bayt olmayan sayısal karakterler
N/A
dept_pin
Evet
En fazla yedi basamaktan oluşan bir sayı.
Tek bayt olmayan sayısal karakterler
N/A
roleName
Evet
0 ila 32 karakter
Kontrol karakterleri, tek bayt boşluklar ve şu karakterler:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Bu öğe atlanırsa veya rol yönetiminde kayıtlı olmayan bir ad belirtilirse ilk rol ayarıyla değiştirilir.
accountExpires
Evet
Bkz. "Notlar."
Bkz. "Notlar."
YYYYAAGG biçimi. Alma sonrasında "235959" sayısı zaman olarak otomatik eklenir.
accountDisabled
Evet
1 veya 0
"1" (devre dışı bırak) veya "0" (etkinleştir) rakamlarına ek olarak herhangi bir karakter
N/A
grup
Evet
0 ila 64 karakter.
En fazla 10 öğe belirtebilirsiniz.
Kontrol karakterleri, tek bayt boşluklar ve özel semboller.
Kullanıcı grubu adında kayıtlı olan "Grup adı" buraya yazılır. Kullanıcı birden fazla gruba aitse, grup adları "|” ile birbirinden ayrılır.
createDate
Evet
Bkz. "Notlar."
Bkz. "Notlar."
-
(N/A)
Aktarma sırasında "TYYYYAAGGssddsnsnmmm" biçiminde çıkarılır. ("T" harfi metnin bozulmasını önlemek için eklenir.)
Alma sırasında bilgileri aşağıdaki biçimlerden birinde girin.
YYYYAAGGssddsnsnmmm
TYYYYAAGGssddsnsnmmm
YYYYAAGG
TYYYYAAGG
Resimle Oturum Açma kayıt düzeninde sıralama için kullanılır.
Bu öğeyi atlarsanız, yeni kullanıcıların kayıt tarih ve saati olarak alma işleminin tarih ve saati kullanılır. Mevcut kullanıcılar için ilk kayıt tarihi ve saati taşınır.
lastLoginDate
Evet
Bkz. "Notlar."
Bkz. "Notlar."
-
(N/A)
Kullanıcının son oturum açtığı tarih ve saat kaydedilir.
Aktarma sırasında "TYYYYAAGGssddsnsnmmm" biçiminde çıkarılır. ("T" harfi metnin bozulmasını önlemek için eklenir.)
Alma sırasında bilgileri aşağıdaki biçimlerden birinde girin.
YYYYAAGGssddsnsnmmm
TYYYYAAGGssddsnsnmmm
YYYYAAGG
TYYYYAAGG
Bir kullanıcının oturum açıp açmadığını ve otomatik kullanıcı silme işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini belirlemek için kullanılır.
Bu öğeyi atlarsanız kullanıcının son oturum açtığı tarih ve saat yeni kullanıcılar için boş bırakılır. Mevcut kullanıcılar için, kullanıcının son oturum açtığı tarih ve saat kaydedilir.
dc
Hayır
0 ila 32 karakter
Kontrol karakterleri
-
(N/A)
Değiştirilemez. Aşağıdaki kullanıcılar için otomatik olarak atanır.
Sunucu kimlik doğrulamasından sonra kaydolan kullanıcılar
Resimle Oturum Açma için <İş Alındığında Otomatik Olarak Kaydet> aracılığıyla kaydolan kullanıcılar
uuid
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Kullanıcı kaydı sırasında otomatik olarak atanır.
sdl_digest
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Parola kaydedilirken/değiştirilirken otomatik olarak oluşturulur.
uac_advbox_digest1
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Parola kaydedilirken/değiştirilirken otomatik olarak oluşturulur.
uac_advbox_digest2
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Parola kaydedilirken/değiştirilirken otomatik olarak oluşturulur.
pin_digest
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. PIN kaydedilirken/değiştirilirken otomatik olarak oluşturulur.
server_user_flg
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Sunucu kimlik doğrulaması tamamlandıktan sonra kaydolan kullanıcı için bir tanımlama bayrağıdır.
server_user_gp_key
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Sunucu kimlik doğrulaması tamamlandıktan sonra kaydolan kullanıcının ait olduğu gruptur.
server_user_gp_value
Hayır
-
-
-
Değiştirilemez. Sunucu kimlik doğrulaması tamamlandıktan sonra kaydolan kullanıcının ait olduğu gruptur.
CharSet
-
-
-
-
UTF8 için sütun satırına "CharSet:UTF8" yazılır.
Dosyanın başlangıcındaki satır, sütun satırıdır.
Öğeler sırayla görünmeyebilir.
CSV dosyaları tarafından desteklenen kodlamalar UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 ve Korece dilleridir.
Aşağıdaki koşullar geçerliyse aktarılan CSV dosyalarındaki metin dizelerinin başında ve sonunda ″[″ and ″]″ bulunur. Bir CSV dosyası düzenlenirken ve aşağıdaki koşulları yerine getiren yeni metin dizeleri eklenirken, söz konusu metin dizelerinin başına ve sonuna "[" and "]” koyun.
"0" ile başlayan sayılar
12 basamaktan büyük sayılar
Başında ve sonunda "[" and "]” bulunan metin dizeleri
6W2C-08W