Kullanıcı Verilerini Alma/Aktarma

Makinede depolanmış kullanıcı bilgilerini bir bilgisayara kaydedebilir (aktarma) ve diğer makinelerdeki kullanıcı bilgilerini kullanmakta olduğunuz makineye yükleyebilirsiniz (alma). Aynı anda birden fazla kullanıcıyı kaydetmek istediğinizde bu özellik yararlıdır.
Alma için bir CSV dosyasını düzenleme hakkında bilgi için bkz. Kullanıcı Bilgilerini CSV Dosyasına Ekleme ve Düzenleme.
Bir CSV dosyasında alma için yinelenen veriler bulunuyorsa, verilerin ilk önce okunan sürümüne öncelik verilir ve bu sürüm kaydedilir.
Kayıtlı/düzenlenmiş kullanıcı verilerini aktararak bir yedek kopya oluşturmanız önerilir.

Kullanıcı Verilerini Aktarma

1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[User Management]  [Authentication Management] seçeneğine tıklayın.
4
[Export] seçeneğine tıklayın.
5
Dosya biçimini seçin ve [Start Export] seçeneğine tıklayın.
Kullanıcı Kimlik Doğrulaması ile birlikte kullanılabilecek dosya biçiminde oluşturulan kullanıcı bilgileri aktarılır. Dosya uzantısı "csv” olur.
6
Dosyanın depolanacağı konumu belirtmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Csv dosyası depolanır.

Kullanıcı Verilerini Otomatik Olarak Alma

Belirtilen bir konumda depolanmış dosyaları düzenli olarak almak için kullanıcı verilerini otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.
1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[User Management]  [Authentication Management] seçeneğine tıklayın.
4
[Import]  [Auto Import Settings...] seçeneğine tıklayın.
5
[Use auto import] onay kutusunu işaretleyin ve gerekli ayarları belirtin.
[Auto import at the same time settings are updated]
Almaya başlamak için [Update] düğmesine tıklayın.
[Host Name:]
Erişilecek sunucunun ana bilgisayar adını ve kimlik doğrulaması gerektiren yolu girin.
Örnek:
\\Ana Bilgisayar Adı
\\IP Adresi\Paylaşılan Klasör Adı
[File Path:]
Alma için dosya yolunu girin.
[User Name:]/[Password:]
Alınacak dosyanın depolandığı bilgisayarda oturum açmak için gereken kullanıcı adı ve parolayı girin.
[File Update Confirmation Interval:]
Alma için dosyaların kontrol edileceği dakika aralığını belirtebilirsiniz.
Makine KAPALI veya tamamen Uyku modunda olduğu için belirtilen zamanda işlem gerçekleştirilemezse, makine çalışmaya geri döndüğü zaman işlem gerçekleştirilir ve bilgiler yansıtılır.
[Import Method:]
Yalnızca güncellenmiş veya eklenmiş kullanıcı verilerini ya da tüm kullanıcı verilerini almayı seçebilirsiniz.
[Perform full import] öğesini ve aynı kullanıcı adına sahip bir kullanıcıyı seçerseniz kullanıcı bilgilerinin üzerine yazılır.
Gelişmiş Alan erişimini SMB ile gerçekleştiren bir kullanıcının bilgilerini alırken, "password" sütununda uygun değeri belirtin. Verileri makineden aktarır ve yukarıdaki işlemi yapmadan diğer makineye aktarırsanız kimlik doğrulaması başarısız olabilir. (Aktarıldığında değer "********" olur.)
Tam alma gerçekleştirirken, alınan dosyalarda listelenmeyen tüm kullanıcılar makineden silinir. Ancak, varsayılan olarak kaydedilen "-----" ve "Administrator” kullanıcıları, alınan dosyalarda listelenmese bile silinmez.
"User Authentication Format" desteklenen tek dosya biçimidir. Ayrıca, "uid" sütunu gereklidir.
SMBv3.0 şifrelenmiş iletişimini desteklemeyen bir sunucu kullanıyorsanız, kullanıcı verilerinin elde edilirken iletişim yolları arasında şifrelenmemiş halde gezeceğini unutmayın.
6
[Test Connection] seçeneğine tıklayın, bağlanabildiğinizi onaylayın ve sonra [Update] seçeneğine tıklayın.

Kullanıcı Verilerini Manuel Olarak Alma

Kullanıcı bilgilerini almak ve güncellemek için verileri manuel olarak belirtebilirsiniz.
1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[User Management] [Authentication Management] seçeneğine tıklayın.
4
[Import]  [Manual Import Settings...] seçeneğine tıklayın
5
Gerekli ayarları belirtin.
[File Path:]
Alınacak dosyanın yolunu belirtin.
[File Format:]
Alınacak dosya biçimini seçin.
<Simple Device Login Format>:
SSO-H Yerel Cihaz Kimlik Doğrulaması kullanarak bir Canon makineden aktarılmış kullanıcı bilgilerini alır. Dosya uzantısı "ldif” şeklindedir.
<User Access Control for Advanced Space Format>:
Bir Canon makineden aktarılmış kullanıcı bilgilerini Gelişmiş Alan kullanıcı erişim kontrolü ile alır. Dosya uzantısı "csv” olur.
<User Authentication Format>:
Kullanıcı Kimlik Doğrulaması ile birlikte kullanılabilecek dosya biçiminde oluşturulan kullanıcı bilgilerini alır. Dosya uzantısı "csv” olur.
[Import Method:]
Yalnızca güncellenmiş veya eklenmiş kullanıcı verilerini ya da tüm kullanıcı verilerini almayı seçebilirsiniz.
[Perform full import] öğesini ve aynı kullanıcı adına sahip bir kullanıcıyı seçerseniz kullanıcı bilgilerinin üzerine yazılır.
Gelişmiş Alan erişimini SMB ile gerçekleştiren bir kullanıcının bilgilerini alırken, "password" sütununda uygun değeri belirtin. Verileri makineden aktarır ve yukarıdaki işlemi yapmadan diğer makineye aktarırsanız kimlik doğrulaması başarısız olabilir. (Aktarıldığında değer "********" olur.)
Tam alma gerçekleştirirken, alınan dosyalarda listelenmeyen tüm kullanıcılar makineden silinir. Ancak, varsayılan olarak kaydedilen "-----" ve "Administrator” kullanıcıları, alınan dosyalarda listelenmese bile silinmez.
[Application Timing:]
[Apply immediately] veya [Specify the date and time] seçeneğini belirleyin. [Specify the date and time] seçeneğini belirlerseniz istediğiniz tarih ve saati ya da sadece saati girin.
Makine KAPALI veya tamamen Uyku modunda olduğu için belirtilen zamanda kullanıcı bilgileri yansıtılamazsa, makine çalışmaya geri döndüğü zaman bilgiler yansıtılır.
6
[Start Import] seçeneğine tıklayın
Departman Kimliği (dept_id) ve PIN (dept_pin) alınan CSV dosyasına yazılmışsa, alma tamamlandıktan sonra [Check Unregistered Department ID] gösterilir. Departman Kimliği kaydını gerçekleştirin.
6W2C-08U