AirPrint ile Tarama

Makine tarafından taranan verileri doğrudan bir Mac aygıtına göndermek için AirPrint'i kullanabilirsiniz.
Sistem Gereksinimleri
AirPrint ile taramak için OS X 10.9 veya üstü yüklü bir Mac'e ihtiyacınız olacaktır. TLS kullanarak taramak için OS X 10.11 veya üstü yüklü bir Mac'e ihtiyacınız olacaktır.
Ağ Ortamı
Aşağıdaki ortamlardan biri gereklidir.
Apple aygıtının ve makinenin aynı LAN'a bağlandığı bir ortam
Mac'in USB üzerinden makineye bağlandığı bir ortam
Tarama işlemi için <Network Link Scan Kullan> seçeneğini <Açık> olarak ayarlamak gereklidir. <TCP/IP Ayarları>  <Network Link Scan Kullan>
Bir yazılım güncellemesi de gerekli olabilir. Bellenim Güncelleme
İşlemlerin ayarları yapılırken ya da makine herhangi bir işlemi gerçekleştirirken tarama yapamazsınız.

Mac'ten Tarama

1
Makinenin açık ve Mac'e bağlı olduğundan emin olun.
Bundan emin olmak için bkz. Ağ Ortamını Ayarlama.
2
Mac cihazınızdan, [Sistem Tercihleri] [Yazıcılar ve Tarayıcılar] menüsünde makineyi ekleyin.
Makine daha önce yazdırma veya faks gönderme için eklendiyse bu işlem gerekli değildir.
3
[Yazıcılar ve Tarayıcılar] içindeki yazıcı listesinden bu makineyi seçin.
4
[Tara] seçeneğine tıklayın.
5
[Tarayıcıyı Aç] seçeneğine tıklayın.
[Tarayıcı] ekranı görüntülenir.
6
Tarama ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın.
7
[Tara] seçeneğine tıklayın.
Belge taranır ve görüntü gösterilir.
6W2C-086