<Yazıcı>

Bu bölümde, yazıcı ayarları açıklanmaktadır.
<Çıktı Raporu>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
Makine ayarları için raporlar yazdırabilirsiniz.
<Yazıcı Ayarları>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
Yazıcı ayarlarını belirtin.
Daha fazla bilgi için bkz. Makineyi Ayarlama (PS/PCL/UFR II Yazıcı).
<Yazıcı İşlerini Kısıtla>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
Bu ayar <Açık> yapılırsa işleri yazıcı sürücüsünden kısıtlayabilirsiniz.
<PDL Seçimi (Tak ve Çalıştır)>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
Varsayılan Sayfa Açıklaması Dilini (PDL) seçin.
<ÇA Tepsili İşler İçin Yazıcı Sürücs Ayarlarn Öncelik Ver>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
Kağıt kaynağı olarak çok amaçlı tepsi belirtilmiş bir işi basarken makinedeki kağıt ayarlarındansa yazıcı sürücüsü ayarlarının öncelikli olmasını belirleyebilirsiniz.
<PS Parola Ayarları>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
PS yazıcı tarafından hazırlanan denetim komutunun kullanımını kısıtlayan bir parola belirleyebilirsiniz.
<PCL Emülasyonu Kullanırken Kağıt Besleme Modu>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
PCL5 PaperSource komutu için kullanılan kağıt kaynağını ayarlayabilirsiniz.
6W2C-0FC