<Veri Yönetimi>

Makine ayarlarını veya adres listesi gibi verileri kullanmak için ayarları yapılandırabilirsiniz.
<USB Belleğinden Al>
  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>  <Al/Aktar>
Tüm ayar bilgilerini USB bellek cihazından alabilirsiniz.
<USB Belleğine Aktar>
  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>  <Al/Aktar>
Tüm ayar bilgilerini USB bellek cihazına aktarabilirsiniz.
<Alım Sonucu Raporu>
  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>  <Al/Aktar>
Alma sonuçları raporunu yazdırmak için seçin.
<Web Hizmetinden Alımı/Aktarımı Kısıtla>
  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>  <Al/Aktar>
Alma ve aktarma işlemlerinin Uzak UI dışındaki Web uygulamaları ile kısıtlanıp kısıtlanmayacağını seçin.
<Tüm Veri/Ayarları Sıfırla>
  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>
Makine ayarlarının tümünün fabrika varsayılan değerlerine geri yüklemeyi ve makinede saklanan verileri tamamen silmek için seçin. Normalde bu ayarı kullanmak gerekli değildir ancak makineyi elden çıkarırken kişisel ve gizli bilgilerin silinmesi için faydalıdır. Tüm Verinin/Ayarların Sıfırlanması
6W2C-0FW