<Güvenlik Ayarları>

Kullanıcı kimlik doğrulama fonksiyonu, parola ve şifreleme ile ilgili ayarları belirtebilirsiniz.
<Depart. Kml ve PİN'ini Kullanarak Kml Doğr. Engelle>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Kimlik Doğrulama Fonksiyonu Ayarları>
Yazıcıdan/tarayıcıdan çalışırken Departman Kimliği ve PIN ile kimlik doğrulamasının yasaklanıp yasaklanmayacağını seçin. Eğer <Açık> seçilirse cihaz yönetimi yazılımından çalışırken Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i ile kimlik doğrulama da yasaklanır.
<Kilitleme Ayarları>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Kimlik Doğrulama Fonksiyonu Ayarları>
Belirli bir sayıda art arda geçersiz oturum açma girişimi sonrasında kullanıcıların belirli bir süre boyunca oturum açmalarının engellenip engellenmeyeceğini seçin. Bu ayar, Departman Kimliği veya PIN'i ile kimlik doğrulamaya veya Posta Kutusu için kimlik doğrulanmasına uygulanmaz.
<Kimlik Doğr. Parolasının Önbelleğe Alınmasını Engelle>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Oturum açarken girilen parolanın önbelleğe alınmasının yasaklanıp yasaklanmayacağını seçin.
<Varsayılan Parola Kullanımda İken Uyarı Görüntüle>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Yönetici varsayılan kullanıcı adını ve parolayı kullanarak makinede oturum açtığında parola değiştirme ekranının görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.
<Uzaktan Erişim İçin Vars. Parola Kullanımına İzin Ver>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Uzak UI'den oturum açarken varsayılan parolanın kullanılmasına izin verilip verilmeyeceğini seçin.
<Minimum Uzunluk Ayarları>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaların basit olmasını önlemek için parolayı kaydederken gereken en az karakter sayısını ayarlayabilirsiniz. Bir parola uzunluğu ayarlandığında kullanıcı boş parola ile kaydedilemez.
<Geçerlilik Süresi Ayarları>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaların basit olmasını önlemek amacıyla kullanıcıları parolalarını düzenli olarak değiştirmeye zorlamak için parola son geçerlilik süresi ayarlayabilirsiniz.
<3 vy Daha Fazla Özdeş Ardşk Karkt Kullanmn Yasakla>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaları, aynı karakter üç veya daha fazla kez peş peşe kullanılamayacak şekilde kısıtlayabilirsiniz.
<En Az 1 Büyük Harfli Karakter Kullan>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaları, yalnızca en az bir büyük harf karakteri içeren parolalar kaydedilebilecek şekilde kısıtlayabilirsiniz.
<En Az 1 Küçük Harfli Karakter Kullan>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaları, yalnızca en az bir küçük harf karakteri içeren parolalar kaydedilebilecek şekilde kısıtlayabilirsiniz.
<En Az 1 Hane Kullan>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaları, yalnızca en az bir sayı içeren parolalar kaydedilebilecek şekilde kısıtlayabilirsiniz.
<En Az 1 Sembol Kullan>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaları, yalnızca en az bir sembol içeren parolalar kaydedilebilecek şekilde kısıtlayabilirsiniz.
<Zayıf Şifreleme Kullanımını Engelle>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Şifreleme Ayarları>
Zayıf şifreleme kullanmanın veya zayıf şifrelenmiş bir anahtar ve sertifikanın kısıtlanıp kısıtlanmayacağını seçin. Yönetim Fonksiyonları
<FIPS 140-2'ye Format Şifreleme Yöntemi>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Şifreleme Ayarları>
Şifreleme kullanan fonksiyonun FIPS 140-2 ile uyumlu yapılıp yapılmayacağını belirtin.
<Başlangıçta Sistemi Doğrula>
  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>
Makineyi başlangıç sırasında makinedeki yüklü ürün yazılımları ve uygulamaların bütünlüğünü doğrulayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
6W2C-0FX