Ayarlar/Kayıt Tablosu

Ayarlar/Kayıt ekranında aşağıdaki ayarlar seçilebilir veya saklanabilir.
Makinedeki yüklü isteğe bağlı ekipmanın yapılandırmasına bağlı olarak bazı ayarlar görüntülenmeyebilir.
Ayarlara bağlı olarak da bazı değişiklikler anında yansıtılmayabilir. Bu durumda, aşağıdakilerden birinin yapılması gerekir.
Değişiklik yapmak isteyip istemediğinizi onaylamak için ekranda <Evet> seçeneğine basın.
  <Ayar Değş. Uygula> seçeneğine basın.
Makineyi yeniden başlatın.
Belirtilebilen ayarlar yöneticiler ile genel kullanıcılar arasında farklı olabilir ve yöneticinin koyduğu kısıtlamalara bağlı olarak değişir.

Ayarların Açıklaması

Ayarlar/Kayıt ekranındaki her bir ayar öğesinin fonksiyonlarını açıklar. Kullanılabilen ayarlar kullanıcının yetkisine ve kullanılan makineye bağlı olarak değişir. Ayar öğeleri ve değerler Ayar Açıklaması altına yazılır. Fabrika varsayılanları kalın kırmızı karakterlerle yazılır.

"DeviceAdmin" ve "NetworkAdmin"

"DeviceAdmin" ve "NetworkAdmin" öğeleri Ayarlar/Kayıt tablosundaki her öğe için yazılır. Makine için yönetici rolü belirtilmişse Administrator ayrıcalıkları olan kullanıcılar tüm ayarları değiştirebilirken genel kullanıcılar kısıtlıdır ve yalnızca bazı ayarları değiştirebilirler. Bu sırada, DeviceAdmin veya NetworkAdmin ayrıcalıkları olan kullanıcılar kısıtlanmış olsalar dahi bazı ayarları değiştirebilirler. Bu ayarlarda "Evet" veya "Hayır" ibaresi ayarların DeviceAdmin ve NetworkAdmin ayrıcalıkları ile değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

"Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir"

"Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir" öğesi Ayarlar/Kayıt tablosundaki her öğe için yazılır. "Evet" veya "Hayır" ibaresi ayarların Uzak UI'de ayarlanıp ayarlanamayacağını gösterir.

Tüm İşlevi İçe Aktar

"Tüm İşlevi İçe Aktar" öğesi Ayarlar/Kayıt tablosunda yazılıdır. Bir ayar öğesinin toplu olarak alınıp alınamayacağına bağlı olarak "A", "B", "C" veya "Hayır" yazar. "A", "B" ve "C" aşağıdaki durumlara işaret eder.

A Durumu

Her şeyi makinenize alma
Ayar bilgilerinin yedekleme için makinenize geri yüklenmesi.
 
 
Dışarı Aktarma
 
 
 
İçeri Aktarma
 
 
 
Ayar Bilgisi

B Durumu

Her şeyi aynı model makineye alma
Bu makine ile aynı seriden makineler için geçerlidir.
 
Dışarı Aktarma
 
 
 
Ayar Bilgisi
 
İçeri Aktarma
 
 

C Durumu

Her şeyi farklı model makineye alma
Toplu almayı destekleyen modeller için geçerlidir.
 
Dışarı Aktarma
 
 
 
Ayar Bilgisi
 
İçeri Aktarma
 
 

Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı

Bu bölüm, hangi Ayar/Kayıt öğelerinin Uzak UI'deki toplu aktarma fonksiyonunun hangi öğelerine karşılık geldiğini belirtir. Alınmayan/aktarılmayan öğeler için "-" belirtilir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma
Uzak UI'nin toplu aktarma fonksiyonu için seçilebilen öğeler aşağıda belirtilmiştir.
Toplu Aktarma Fonksiyonu İle Seçilebilen Öğeler
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Visual Message Settings
Home Settings
Favorite Settings
Address Book
User Group Address List
Authentication User Management
Security Policy Settings
Personal Setting Information*
AddOn Application Setting Information
* [Personal Setting Information] arasında bulunan ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kişiselleştirilebilen Öğelerin Listesi. Değeri Uzak UI'den aktarırken Ayarlar/Kayıt tablosunda listelenen "Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı" öğelerinden birini seçin (<Cihaz Ayarları> altından ayarlanır). <Kişisel Ayarlar> ve <Cihaz Ayarları>
6W2C-0CA