Kablolu LAN'ı veya Kablosuz LAN'ı Seçme

Makineyi bilgisayar vb. aygıtlara bağlama yöntemini seçebilirsiniz. Kablolu LAN, kablosuz LAN veya kablolu LAN + kablosuz LAN seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.
Kablolu LAN + kablosuz LAN seçildiğinde kablolu bir ağa (bundan sonra “kablolu LAN (ana hat)” olarak bahsedilecektir) ve kablosuz bir ağa (bundan sonra “kablolu LAN (alt hat)” olarak bahsedilecektir) bağlanabilirsiniz.
  <Tercihler>  <Ağ>  <Arabirim Seçin>  <Kablolu LAN>, <Kablosuz LAN> veya <Kablolu LAN + Kablosuz LAN>  <Tamm> öğesini seçin
<Kablosuz LAN> veya <Kablolu LAN + Kablosuz LAN> öğesini seçtiyseniz
<Uyku Modunda Enerji Kullanımı> ayarı <Düşük> yapıldığında Kablosuz LAN kullanılamaz. <Uyku Modunda Enerji Kullanımı>
<Kablosuz LAN Ayarları> ayarları silinir.

Kablosuz LAN (Alt Hat) Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

<Kablolu LAN + Kablosuz LAN> seçildiğinde makinede yapılandırılmış tüm ağ işlevlerini kullanabilirsiniz ancak kablosuz LAN (alt hat) ile kullanılabilecek işlevler sınırlıdır.
Kablosuz LAN’ı ana hat, kablolu LAN’ı alt hat olarak ayarlayamazsınız.

Kablosuz LAN (Alt Hat) ile Kullanılabilen İşlevler

Kablosuz LAN (alt hat) ağının genellikle aşağıdaki amaçlarla kullanılması beklenir.
Bir yazıcı sürücüsü vb. aygıtlardan makineyi doğrudan belirten yazdırma işlemleri.
WebDAV protokolünü kullanarak bir dosya sunucusuna/Gelişmiş Alan’a gönderme.
Uzak Kullanıcı Arabirimine Erişme
Yukarıda bahsedilenler dışındaki iletişim protokolleri (bağlantı noktaları) kapalıdır ve kullanılamaz. İletişim bağlantı noktası numaraları hakkında bilgi için bkz. Doğrudan Bağlantı/Kablosuz LAN (Alt Hat) için Kullanılabilir Port Numaraları.
<Kablolu LAN + Kablosuz LAN> seçildiyse kablosuz LAN (alt hat) ile kullanılabilecek işlevleri kısıtlayabilirsiniz. <Alt Hat için Fonksiyonları Kısıtla>

Kablosuz LAN (Alt Hat) ile Kullanılamayan İşlevler

Aşağıdaki ağ işlevleri, kablosuz LAN (alt hat) ile kullanılamaz.
Yönlendirici yoluyla başka bir ağa bağlanma
Proxy yoluyla internete bağlanma
Bellenimi belirli aralıklarla güncelleme
DNS sunucusu/WINS sunucusu ayarları
IPv6 adres ayarları
IEEE802.1X kimlik doğrulaması
IPsec
Güvenlik duvarı ayarları
AutoIP yoluyla IP adresi ayarlama
Yukarıdaki kısıtlamalar nedeniyle aşağıdaki işlevler ve hizmetler de kullanılamaz.
SMB protokolünü kullanarak bir dosya sunucusuna/Gelişmiş Alan’a gönderme.
Bellenimi belirli aralıklarla güncelleme
Bir Active Directory sunucusu için kimlik doğrulama sistemi oluşturma
Kablosuz LAN (alt hat) IP adresi, <Alt Hat Ayarları> içindeki <IP Adresi Ayarları>’nda bulunur. Alt Hattın IPv4 Adresini Ayarlama
6W2C-008