Bellek Ortamındaki Dosyalar ve Klasörlerle Çalışma

Makineden bellek ortamında klasörler oluşturabilir ve bellek ortamına kayıtlı dosyaları silebilirsiniz. Örneğin, bir bilgisayarda oluşturulan dosyayı bellek ortamına kaydedebilir ve bunu yazdırdıktan sonra makineden silebilirsiniz.
1
<Saklanan Dosylr Erşm> seçeneğine basın. <Ana Menü> Ekranı
2
<Bellek Ortamı> seçeneğine basın.
3
İstediğiniz bellek ortamını seçin.
<Yukarı>
Mevcut olandan bir üst seviyeye geçmek için basın.
<Ortam Blg. Ktrl Et>
Bellek ortamının seri numarasını ve boş alanın kontrol etmenizi sağlar.
Bellek ortamını çıkarmak için basın. Bellek ortamını güvenli şekilde çıkarmak için bu düğmeye bastığınızdan emin olun. Nasıl çıkarılacağı hakkındaki talimatlar için bkz. Bellek ortamını çıkarma.
4
Dosyalara ve klasörlere işlem yapın.
Kayıtlı dosya ve klasörler
Dosya veya klasörlerin seçilip seçilmediğini ve dosya tipi, adları, dosya boyutları ve kaydetme tarihlerini / saatlerini belirten simgeler gösterir.
Dosya ve klasörleri artan () veya azalan () sırayla ada veya tarihe/saate göre sıralamak için <İsim> ya da <Tarih/Saat> seçeneğine basın.
Kişisel kimlik doğrulama yönetimi ile oturum açarsanız, son kullanılan sıralama koşulu korunur. Kişiselleştirilebilen Öğelerin Listesi
Dosyalar seçildiğinde, her bir dosya için seçildikleri sırada numaralı simgeler görüntülenir. Aynı anda birden fazla dosya yazdırıyorsanız, bunlar bu sırayla yazdırılır.
Seçili dosya sayısı
Seçimdeki dosya sayısını gösterir.
<Yazdır>
Dosyaları yazdırır. Bellek Ortamındaki Dosyaları Yazdırma
<Katlama İşlemleri>
Aşağıdaki durumlarda buna basın.
Görüntülenen düzeyde mevcut olan bir klasör için <Ayrı ntılr> öğesini kontrol ederken
Görüntülenen düzeyde <Klasörü Değiştir> işlemi gerçekleştirirken
Görüntülenen düzeyde mevcut olan bir klasör için <Sil> işlemi gerçekleştirirken
<Ayrı ntılr> seçeneğinde aşağıdaki öğeler kontrol edilebilir. Klasörü yeniden adlandırmak için <Klasörü Y. Adlandır> tuşuna da basabilirsiniz.
Klasör Adı
Konum
Güncellendi
<Resmi Göster>
Bir dosyanın önizleme görüntüsünü gösterir. Önizleme görüntüsünü kontrol ettikten ve gereksiz dosyaları sildikten sonra da yazdırabilirsiniz.
<Seçimi Temizle>
Seçimindeki tüm dosyaların seçimini kaldırır.
<Dsy. Düzenle>
Dosya eklemek veya seçili dosyanın ayrıntılarını görüntülemek, bunu silmek veya yeniden adlandırmak için menüyü görüntülemek üzere basın.
Aşağıdaki öğeleri görüntülemek için <Detaylar> seçeneğine basabilirsiniz. Dosyayı yeniden adlandırmak için <Dosya Adını Değiştir> tuşuna da basabilirsiniz.
Dosya Adı
Konum
Doküman Tipi
Boyut
Güncellendi

Ekran geçiş düğmesi

Mevcut olandan bir üst seviyeye geçmek için <Yukarı> düğmesine basın. Görüntülenen ekranın içeriklerini güncellemek için seçeneğine basın.
Bir dosya adını değiştirmek için
Bir dosyanın önizleme görüntüsünü görüntülemek için
Bir dosya hakkındaki ayrıntılı bilgileri görüntülemek için
Bir dosyayı silmek için
Belgeleri taramak ve kaydetmek için
Klasör oluşturmak için
Bir klasör adını değiştirmek için
Bir klasör hakkındaki ayrıntılı bilgileri görüntülemek için
6W2C-07S