Ayar Ekranı ve Kaydetmeye İlişkin Tarama İşlemleri

<Ana Ekran> ekranında <Tara ve Sakla> seçeneğine bastığınızda ve sonra orijinalleri taramak için <Ağ> veya <Bellek Ortamı> seçeneğine bastığınızda, aşağıdaki ayar ekranı görüntülenir.

‘deki <Sık Kull. Ayarlar> veya Ekrandaki mevcut ayarları kaydetmek için bu simgeye basın. <Ana Ekran> Ekranında, Sık Kullanılan Ayarları ve Hedefleri Kişisel Düğmeler/Paylaşılan Düğmeler Olarak Kaydetme

<Sık Kull. Ayarlar>

Gerektiğinde önceden kolayca geri çağırmak için sık kullanılan tarama ayarlarını burada kaydedin.

Geçerli ayar durumu ve ayar düğmeleri

Çözünürlük ve tarama boyutu gibi ayar durumunu görüntüler. Doğru şekilde tarama yapmak için ayarları doğruladığınızdan emin olun. Ayarları değiştirmek için, ekran bölümünün altındaki düğmeye basın. Dosya formatları hakkında bilgi için bkz. Sistem Seçenekleri.
<Oto> seçeneğiyle orijinalin boyutu algılanamadığında veya belirli bir boyut belirlenmesi gerektiğinde, <Tarama Boyutu> seçeneğine basın ve taranacak orijinalin boyutunu belirleyin.
Orijinali net olarak taramak istiyorsanız <Çözünürlük> öğesini yüksek olarak ve dosya boyutunu azaltmak istediğinizde <Çözünürlük> öğesini düşük olarak ayarlayın.
Amacınıza ve ortamınıza göre dönüştürmek üzere dosya formatını seçmek için <Dosya Format> seçeneğine basın.

<Seçenekler>

/ üzerinde görüntülenmeyen fonksiyonların ayarlarını belirlemenizi sağlar. Her bir ayar öğesi hakkında bilgi için bkz. Seçenekler.

<Vars. Ayarı Geri Yükle>

Tarama ayarını <Varsayılan Ayarları Değiştir> öğesinde kayıtlı ayar değerleriyle değiştirir. <Tarama ve Saklama Ayarları> <Varsayılan Ayarları Değiştir>

<İptal>

Tarama ayarlarını iptal eder ve dosya seçim ekranına döner.

Fonksiyon ayar düğmeleri

En sık kullanılan düğmeleri gösterir. Ayar durumu düğmelerin üzerinde görüntülenir. Ayarları değiştirmek için istediğiniz düğmeye basın.
<Orijinal Tür> seçeneğine basarsanız, tarama modunu, yalnızca harf içeren malzemeler ve üzerinde resim bulunan dergiler gibi, orijinallerin tipine göre manüel olarak seçebilirsiniz.
<Yoğunluk> seçeneğine basarsanız orijinalin arka plan yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.
<2-Yönlü Orijinal> seçeneğine basarsanız, bir orijinalin hem ön hem de arka yüzünü otomatik olarak tarayabilirsiniz.
<Dosya Adı> seçeneğine basarsanız, kaydederken bir dosya için dosya adı atayabilirsiniz.
Dosya adında aşağıdaki karakterleri kullanamazsınız: \ / : , * ? " < > |. Ayrıca dosya adının ilk veya son karakteri olarak . (nokta) ya da boşluk da kullanamazsınız.
Bir şey belirlemezseniz, kaydetme tarihi ve saati dosya adı olarak otomatik atanır. Örneğin, bir dosya 30 Ekim 2015’te saat: 13:05:12’de JPEG olarak kaydedildiyse, bu dosya "20151030130512.jpg” şeklinde adlandırılır.
Dosya adı çok uzunsa, dosya konumunu gösteren dizin (yol) 256 karakter olan maksimumu geçerken dosyanın belirlenmemesine neden olabilir.
Halihazırda kaydetme konumunda bulunan bir dosya adı girerseniz, dosya adına (1) - (9) eklenir, örneğin, "a(1).pdf."
Dosya formatını belirlerken <Sayfalara Böl> seçilirse, dosya adının sonuna üç haneli sayfa numarası eklenir. Örneğin "a.pdf," adlı bir dosya kaydedildiğinde, "a_001.pdf," "a_002.pdf," ve "a_003.pdf” şeklinde bölünür.
Departman Kimlik Yönetiminde bir sayfa limiti ayarlanırsa, kalan sayfa sayısı görüntülenir. Departman Kimlik Yönetimi ve sayfa limitlerini ayarlama hakkında bilgi için Departman Kimliği Yönetimi Ayarlarını Yapılandırma bölümüne göz atın.
6W2C-07W