<Dosyaları Sakla/Eriş>

Bu bölümde, taranmış belgeleri saklama ve saklanan dosyaları yazdırma ayarları açıklanmaktadır.
<Sık Kull. Ayarları Kaydet/Düzenle>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Ortak Ayarlar>  <Tarama ve Saklama Ayarları>
Sık kullanılan ayarları kaydetme sırasında daha sonra kullanmak üzere makinenin bir düğmesine kaydedebilirsiniz. Düğmeye sık kullandığınız bir adı da atayabilir ve kayıtlı ayarları kontrol edebilirsiniz. Sık Kullanılan Fonksiyonlar Birleşiminin Kaydedilmesi
<Varsayılan Ayarları Değiştir>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Ortak Ayarlar>  <Tarama ve Saklama Ayarları>
<Tara ve Sakla> fonksiyonu için varsayılan olarak kaydedilmiş ayarları değiştirebilirsiniz.
<Sık Kull. Ayarları Kaydet/Düzenle>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Ortak Ayarlar>  <Saklanan Dosya Ayarlarına Eriş>
Sık kullanılan ayarları yazdırma sırasında daha sonra kullanmak üzere makinenin bir düğmesine kaydedebilirsiniz. Düğmeye sık kullandığınız bir adı da atayabilir ve kayıtlı ayarları kontrol edebilirsiniz. Sık Kullanılan Fonksiyonlar Birleşiminin Kaydedilmesi
<Varsayılan Ayarları Değiştir>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Ortak Ayarlar>  <Saklanan Dosya Ayarlarına Eriş>
<Saklanan Dosyalara Erişim> fonksiyonu için varsayılan olarak kaydedilmiş ayarları değiştirebilirsiniz.
<Kutu PIN'ini 7 Haneye Sınırla/Erişimi Sınırla>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Ortak Ayarlar>
Bu ayarı <Açık> yaparsanız kullanıcılar yedi basamaklı bir PIN ayarlamaya zorlanır, dolayısıyla güvenlik artırılır. Kullanıcı Gelen Kutularının PIN'i en az bir basamak kullanılarak ayarlanabilir.
<Ağ Konum Ayarları>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Ağ Ayarları>
Başka bir imageRUNNER ADVANCE serisi makinenin Gelişmiş Alan konumunu veya bir Windows sunucusunu dış referans olarak kaydedebilirsiniz. Diğer Aygıtlara Bağlanma
<Harici Referans İçin Protokol>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Ağ Ayarları>
Başka bir imageRUNNER ADVANCE serisi makinenin Gelişmiş Alan konumuna veya dışarıdan açılan bir Windows sunucusuna erişirken kullanılacak protokolü seçebilirsiniz. Diğer Aygıtlara Bağlanma
<Ağ Erişimi İçin TLS Sertifikasını Onayla>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Ağ Ayarları>
Başka bir imageRUNNER ADVANCE serisi makineninGelişmiş Alan konumuna veya bir Windows sunucusuna erişirken TLS sunucusu sertifikasının geçerli olup olmadığını onaylayabilirsiniz. Sertifikanın geçerliliğini ve sertifika zincirinin güvenilirliğini doğrulayabilir, aynı zamanda CN'yi (Ortak Ad) onaylayabilirsiniz. Diğer Aygıtlara Bağlanma
<Kişisel Klasör Spesifikasyon Yöntemi>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Ağ Ayarları>
Kişisel klasör, kişisel kimlik doğrulama yönetimi ile oturum açmış kullanıcı tarafından kullanılabilen bağımsız bir klasördür. Paylaşılan klasörler ve dosya sunucuları bir Kişisel klasör olarak belirtilip kullanılabilir. Kişisel Klasörleri Yapılandırma
<Tara/Yazdır Fonksiyonunu Kullan>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Bellek Ortamı Ayarları>
Bu ayarı belirtmek bellek ortamında saklanan belgeleri kaydetmenizi ve aynı zamanda bellek ortamındaki dosyaları yazdırmanızı sağlar. Bellek Medyası Kullanımını Kısıtlama
<Bellek Ortamına Bağlanırken Seçeneği Seçin>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Bellek Ortamı Ayarları>
Bellek ortamına bağlanıldığında kullanılabilen fonksiyonların kısayollarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Bellek ortamını takma
6W2C-0FH