Редагування адресатів, зареєстрованих на кнопки виклику одним дотиком

Після реєстрації адресатів можна змінити чи видалити їхні параметри.
1
Натисніть <Параметри адр./переадр.>. Екран <Головний>
2
Натисніть <Реєстр. кнопки викл. одним дот.>.
3
Виберіть кнопку виклику одним дотиком, яку потрібно відредагувати чи видалити.
Якщо потрібно відредагувати параметри кнопки виклику одним дотиком, натисніть <Реєструвати/редаг.>. Докладну інформацію про редагування параметрів див. у кроці 7 розділу Реєстрація адресатів в адресній книзі. Натисніть кнопку <OK>, коли завершите редагування.
Якщо потрібно видалити кнопку виклику одним дотиком, виберіть її та натисніть <Видалити>  <Так>.
4
Натисніть <Закрити>.
6W2E-03C